Flere av advokatene tilknyttet samarbeidet i advokatveiledning.no jobber mye med saker som omhandler heving av bilkjøp og generelt reklamasjon på bil. Vi jobber mye med å bistå bilkjøpere, men også bilselgersiden har naturligvis et behov for å få advokatbistand. Våre advokater har derfor som et av sine prioritetsområder å bistå selgersiden.

Som selger av bil vil du har en del ansvar, hvilket vi kommer nærmere tilbake til nedenfor. Har du solgt bil og mottatt reklamasjon og krav om heving av bilkjøpet, vil du som selger ofte være tjent med å kontakte en advokat. Vi sjekker også om du har mulighet for å få dekket advokatbistand gjennom din forsikring. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Solgt bil og mottatt reklamasjon fra kjøper – hva gjør du?

Dersom du har solgt bil og mottatt reklamasjon fra bilkjøper, må du naturligvis spørre deg om hva dette dreier seg om. Har du solgt bilen i egenskap av å være privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. I kjøpsloven er det noe høyere terskel for å få gjennomslag for bilkjøper, enn hva tilfellet er dersom forbrukerkjøpsloven gjelder. Dersom bilkjøper har oppdaget vesentlige feil og mangler ved bilen bør du som bilselger vurdere å kontakte advokat. Er reklamasjonen på mer bagatellmessige ting, er du antagelig mest tjent med å håndtere saken selv. Som selger vil du ha en avhjelpsrett. Det vil si at dersom bilkjøper ønsker noe fikset, kan han ikke kreve heving av kjøpet eller prisavslag dersom feilene er mulig å fikse.

Solgt bil og mottatt krav om heving bilkjøpet

Har du solgt bil og mottatt reklamasjon hvor det er krav om heving av bilkjøpet, vil det som oftest bety at bilen har flere eller mer inngripende feil og mangler. Det betyr at det er en del penger på spill. Mange velger å kjøre en slik sak gjennom Forbrukerrådet. Mange bilkjøpere opplever å vinne disse sakene, men på den annen side er det mange bilkjøpere som har urealistiske forventninger til hva bruktkjøpet innebærer. Det kan derfor være hensiktsmessig å overlate bevis – og den juridiske vurderingen til en advokat. Dersom bilkjøper får medhold i heving av bilkjøper, må du som har solgt bilen betale kjøpesummen tilbake til bilkjøper, gjerne med tillegg av forsinkelsesrenter. Igjen får du bilen, som antagelig er vanskelig å selge en gang til med samme feil eller mangel. Som selger har du en opplysningsplikt.

Solgt bil og mottatt reklamasjon – benytte advokat?

Dersom du har solgt bil og vurderer å bruke advokat, kan du ta kontakt for en foreløpig vurdering av din sak. En slik vurdering kan naturligvis ikke konkurrere med en fullgod juridisk vurdering, og vi må derfor ta alle forbehold. Når det er sagt kan du få en foreløpig vurdering uten at dette koster deg noe. Vi foretrekker skriftlige henvendelser via vårt kontaktskjema. Ta kontakt, så tar vi en foreløpig vurdering av din sak. Legg ved telefonnummer om du ønsker at vi skal ringe deg.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.