Dersom du opplever vannlekkasje inn i din bil eller bobil vil du som regel ha en reklamasjonsak overfor selger. Unntaket er i de tilfeller du selv er årsaken i vannlekkasjen inn i bil eller bobil fordi du for eksempel har utsatt bilen for ytre kraft, slik at dette er årsaken til at vannet finner veien inn i kjøretøyet.

Oppdager du vann eller fukt i bilen som følger av utettheter, må du umiddelbart reklamere til selger. Har du kjøpt bilen av forhandler er reklamasjonsfristen 5 år etter kjøpet, har du kjøpt av privatperson er den absolutte fristen 2 år. Uansett krever det at du reklamerer kort tid etter oppdagelsen av selve feilen. Sitter du på gjerdet og venter risikerer du å miste retten til å gjøre en reklamasjon og mangel gjeldende. Send reklamasjon/klage per e-post eller sms og krev utbedring eller heving. Da må selger komme på banen å gi deg et svar. Ønsker du hjelp av advokat er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Forsikringen dekker 80% av advokatutgiftene. I tillegg må du ut med kr 4000 i egenandel. Dette gjør advokatbistand til en rimelig og god investering.

Antall utbedringsforsøk

Dersom man oppdager vannlekkasje i bil eller bobil, har profesjonell selger to forsøk på å fikse de samme mangelen. Når det gjelder vannlekkasje inn i bil eller bobil er det praksis for at selger ikke kan hevde 5 utbedringsforsøk fordi vannlekkasjen kom fra fem forskjellige steder.

Advokatbistand ved vannlekkasje inn i bobil eller bil – forsikringen dekker advokatutgiftene

Selger vil ofte hevde at de har sine rettigheter som avskjærer dine muligheter for heving. Ved å la seg bistå av en advokat som kan kjøpsrett og kjenner sakstypen, er det større sannsynlighet for at du vinner frem med din sak. Vi har ved flere anledninger løst saker hvor det har vært tale om vannlekkasje ved flere tilfeller.

Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema dersom du vurderer advokatbistand ved vannlekkasje inn i bil eller bobil. Du vil da få bistand av en advokat som er spesielt kvalifisert til å håndtere din sak.

Vil du ta en kort forhåndstest for å se om du har en advokatsak? 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.