En prosess gjennom Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget (FTU) kan være langvarig, vanskelig og krevende. Etter flere måneder med saksbehandling kommer svaret: du vant i Forbrukertvistutvalget. Lettelsen er stor og det er lett for å tenke at «nå er det endelig over». Slik trenger det ikke å være.

I dagligtalen sier man ofte at den tapende part anker avgjørelsen fra Forbrukertvistutvalget (FTU). I praksis sendes det inn en stevning til tingretten hvor det anmodes om overprøving av vedtaket fra FTU. Hva skjer da?

Vant i Forbrukertvistutvalget – men hva nå?

Følgene av en seier i Forbrukertvistutvalget er at du oppnår en avgjørelse som sikkerhet for at du kan tvinge motparten til å etterkomme ditt krav, om nødvendig via namsmannen. Ofte vil motparten respektere vedtaket, men noen kan også mene at avgjørelsen var feil og bringer derfor saken inn til tingretten. Dersom det sendes stevning til tingretten vil du bli pålagt å inngi tilsvar. På dette tidspunktet er du mer overlatt til deg selv, og det løper viktige frister man må holde oversikt over. De fleste velger på dette stadiet å hyre inn advokatbistand. Det er mulig å føre saken gjennom Forbrukerrådet og FTU på egenhånd, men ved behandling i tingretten anbefaler vi at du benytter en advokat med særlig kunnskap og kompetanse på kjøpsrett.

Vant i Forbrukertvistutvalget – vinner jeg også i tingretten?

Siden du vant i FTU vil det i utgangspunktet være større mulighet for deg å vinne i tingretten enn for motparten. Det er imidlertid på ingen måte noen garanti for at du vinner en gang til. En del velger å stå løpet ut i FTU uten advokat. Andre velger å ha med advokat hele veien. En advokat kan styrke saken din på bakgrunn av tidligere erfaring med lignende saker. Videre vil en god advokat avdekke eventuelle «feller» som kan være knyttet til bevisføringen. Bevis og bevisføring er ofte svært undervurdert blant personer som ikke er jurister.

Hvem betaler advokatregningen?

I denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat, minus egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. I praksis dekker forsikringen nesten 80% av utgiftene til advokat. Du har derfor mye å tjene på å engasjere en advokat som kan fagområdet. Vinner du saken fullt ut, vil alt av utgifter til advokat og andre erstatningsposter kunne bli dekket fullstendig.

Har du en sak? Ta kontakt med oss for bistand videre. Den første henvendelsen koster ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.