Vibrasjoner i bilen – mangel?

I enhver bil må man påregne noe støy og lyder. Bevegelse fra motor og andre deler vil også skape en del vibrasjoner eller annen form for bevegelse.

Dersom det er feil eller uheldige konstruksjonsbetingene forhold ved bilen vil man imidlertid kunne oppleve at bilen har vibrasjoner utover det som er normalt og påregnelig. Da kan forholdet utgjøre en mangel i lovens forstand.

Faktum – vibrasjon i bilen

Har du kjøpt en bil som har vibrasjoner må du snarest reklamere til selger. Selger vil da som regel ha en mulighet til å fikse feilen. I forbrukerkjøp har selgeren som regel to forsøk. I andre tilfeller kan det være snakk om flere muligheter for å utbedre feil og mangler. Ofte vil vibrasjoner i bilen kunne føres tilbake til feil med dekkene, mellomaksel, bakaksel eller bremsene. Slike saker løses ofte ved at selger kostnadsfritt fikser det som er nødvendig. Men, hva med de tilfellene man ikke finner feilen?

Er det en mangel?

For å finne ut om det foreligger en mangel ved bilen må det gjøres en objektiv vurdering. Det viktigste er å vurdere ut fra hva man normalt sett kan forvente av det gitte objektet, altså bilen.

Den objektive normalforventningen må klarlegges utifra flere forhold:

  • Annonsen
  • Kontrakten
  • Markedsføringen
  • Bilens alder og kilometerstand

Hvis avviket fra den objektive normalforventningen er tilstrekkelig stort vil det foreligge en mangel etter loven.

Fortsatt feil med bilen til tross for gjentatte utbedringforsøk

Når du reklamerer kan det være hensiktsmessig å være bevisst på om bilselger har akseptert det hele som en reklamasjon eller ikke. Det å utøve avhjelp kontra det å fikse på «goodwill basis» er to forskjellige ting. Hvis selger har akseptert det hele som en feil, men rent faktisk ikke klarer å fikse feilen vil man som forbruker stille sterkere i en eventuell rettslig tvist. Dette fordi man slipper å tviste om hvorvidt bilen er mangelfull. Dette medfører igjen at man slipper omfattende bevisføring rundt selve mangelspørsmålet og tidspunktet for mangelen. Dersom situasjonen er at selger ikke klarer å avhjelpe mangelen bør du vurdere å søke hjelp hos advokat.

Dekning av utgifter til advokat

Gjennom din bilforsikring vil du ha krav på dekning av utgifter til advokat, dersom det kan dokumenteres at det foreligger tvist mellom deg og selger. Dette vil foreligge dersom du for eksempel har krevd heving som følge av vibrasjoner i bilen og selger ikke erkjenner ansvar for feilen. En vanlig problemstilling er tvist om heving. Selger vil fortsette å utbedre, mens kjøper vil heve. I et slik tilfelle foreligger det tvist om heving av kjøpet og kjøper vil ha rettshjelpdekning over sin ordinære bilforsikring. I bilforsikringen kan du få dekket opptil 80% av utgifter til advokat etter at du har betalt en egenandel på ca 4000 kr.

Har du kjøpt en bil med vibrasjoner og problemer med å komme noen vei? Ta kontakt med oss i dag så kan vi se nærmere på saken for deg. Den første henvendelsen er helt gratis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.