KREVE HEVING AV KJØPET ELLER PRISAVSLAG?

*Forsikringen dekker ofte advokatutgiftene*
*Flere av våre advokater jobber til enhver tid med hevingssaker*
*Vi bistår uansett hvor du bor og dekker evt utlegg knyttet til dette*
*Gratis førstevurdering - svar innen kort tid *

BIL - BÅT - CAMPINGVOGN - BOBIL - MOTORSYKKEL - GJENSTANDER

Hva er heving av kjøp?

Hvis du hever et kjøp innebærer det at du leverer tilbake det du har kjøpt og får kjøpesummen tilbake. Følgende er sentralt:

- reklamer over feilen "innen rimelig tid". I praksis vil det si at du må reklamere/klage så snart som mulig.

- krev heving av kjøpet i tidlig fase. I saker etter kjøpsloven må man faktisk kreve heving av kjøpet "innen rimelig tid" i tillegg til å inngi vanlig reklamasjon "innen rimelig tid". Ellers mister du muligheten.

- Husk at selger normalt sett har en rett til å utbedre på nærmere vilkår.

Lurer du på om du kan få gjennomslag for heving av kjøpet? I saker om bil, båt, bobil og campingvogner tilbyr vi en gratis førstevurdering. Ta kontakt med oss og send en henvendelse.

Hvordan kan vi hjelpe deg i din sak?

Les gjerne våre artikler skrevet av advokater. Vi tilbyr også advokatbistand både på kjøper - og selgersiden. På denne måten har vi opparbeidet betydelig erfaring og kompetanse på hva som er sentralt i denne type saker. Flere av våre advokater jobber til daglig med spørsmål knyttet til reklamasjon og heving etter kjøp. Nedenfor finner du linker til en rekke artikler innenfor temaer knyttet til reklamasjon og heving av kjøpet. I saker hvor du potensielt kan ha krav på heving eller prisavslag av høyere størrelsesorden, tilbyr vi gratis førstevurdering. En del av dem som kontakter oss har ikke en sak, men vi hjelper veldig mange som har møtt en "håpløs" kjøper eller selger. Hvorfor skal du ta den kampen alene når forsikringen i stor grad dekker advokatutgiftene? Saker hvor mangelen utgjør et mindre beløp eller feilen er bagatellmessig, vil det ofte ikke lønne seg å bruke advokat. Gjelder saken omtrent kun prinsipp, og ikke pengekrav av noe størrelse, ønsker du kanskje ikke å bruke penger på saken. Du kan likevel vurdere å kjøre en prosess på egenhånd. Denne type henvendelser har vi dessverre ikke kapasitet til å besvare.

Vi tilbyr bistand uavhengig av ditt bosted. Eventuelle merkostnader i forbindelse med rettsmøte dekker vi. Ofte løses sakene lenge før vi er i retten.

Vi har til enhver tid saker om heving av kjøpet på følgende objekter:

- Bil, motorsykkel, båt, bobil, campingvogn og diverse gjenstander av høyere verdi.

I det følgende har vi lagt ut linker til artikler som kan gi deg veiledning innenfor enkelte sakstyper. Ta gjerne også kontakt med oss dersom du har en sak hvor du krever heving eller prisavslag.

Du har krav på dekning av advokatutgiftene


Visste du at både selger og kjøper kan ha krav på dekning av advokatutgiftene når det foreligger tvist? Dette gjelder dersom du har vanlig forsikring på gjenstanden. Tvist foreligger når partene er uenige om et mangelskrav, for eksempel heving. Kjøper vil heve, men selger vil eksempelvis hevde det ikke er grunnlag for heving. Da foreligger såkalt tvist. Dette skriver vi en del om. Mange av våre artikler er relatert til bil og båt, men prinsippene vil være de samme ved andre løsøregjenstander. Forsikringen dekker inntil kr 100 000 i advokatutgifter. Har du spørsmål i forbindelse med heving eller prisavslag er du velkommen til å ta kontakt. Den første henvendelsen er gratis, og det koster deg ikke noe før vi har inngått en avtale om advokatbistand. Det er altså ikke slik at du plutselig mottar en regning fra oss uten at det foreligger en avtale. Vi hjelper deg gratis i førstevurderingen. Ønsker du å gå videre med din sak er du velkommen som klient! Din henvendelse er naturligvis uforpliktende og underlagt streng taushetsplikt.

Ansvarlig advokat for forbrukersaker er advokat Kjetil Lyngmyr.


Vi jobber kontinuerlig med hevingssaker for klienter over hele landet.
Kontaktinfo: lyngmyr@advokatveiledning.no. Tlf 406 21 188


Send oss en beskrivelse av saken via kontaktskjemaet:
Foretrekker du telefon? Send oss ditt telefonnummer