Defekt girkasse etter girkassehavari - hva nå?

Girkassen er en ganske sentral del av en bil, og havarerer den blir det dyrt. Det er mange årsaken til at en girkasse kan havarere, men i utgangspunktet bør den holde i lang tid. Dessverre er det ikke alltid slik. I jungelen av kjøpslovsbestemmelser er det vanskelig å vite når man eventuelt har en sak mot selgeren. Står du i en lignende situasjon bør du lese videre eller ta kontakt med oss. Har du kjøpt bil og opplevd at girkassen havarerer tilbyr vi en gratis førstevurdering av advokat. Ta kontakt med oss. Vi tilbyr også advokatbistand, hvis du ønsker det.

Defekt girkasse - havari på girkassen. Hva nå?


Du må tenke på hvilke rettigheter du har, utifra hvem du kjøpte bilen av, når du kjøpte den og hva som er årsaken til havari på girkassen. Et girkassehavari er alvorlig og kan i utgangspunktet være en mangel. I noen saker vil det imidlertid være dårlig vedlikehold som er den direkte årsaken til havariet, andre ganger feil kjøremønster over tid og atter andre tilfeller en feil med ukjent årsak. I alle disse tilfelle vil det være vanskelig å hevde at en kjøpsrettslig mangel foreligger. I kjøpsretten må man bevise at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet. Videre må feilen ikke har vært påregnelig. Ved girkassehavari bør du snarest reklamere til vedkommende du kjøpte bilen av. Ved forbrukerkjøp (privatkjøp fra forhandler) er reklamasjonsfristen 5 år. Ved andre kjøp etter kjøpsloven, er reklamsjonsfristen 2 år. I alle tilfeller må du i tillegg reklamere innen rimelig tid. Send derfor reklamasjon med en gang. Ikke fiks selv. Fikser du selv uten å ha reklamert, kan du miste retten til å gjøre mangelansvar mot selger gjeldende. Ønsker du å vite hvordan du reklamerer? Da kan du sjekke ut lese vår artikkel her

Selger nekter å utbedre girkassen


Dersom du opplever at selger nekter å reparere girkassen, må det tas en nærmere vurdering av bevisene i saken. Dette er ofte en komplisert øvelse hvor selv enkelte advokater tråkker feil. Ofte er det ingen sort - hvitt svar, og en nærmere vurdering av sakens rettslig og faktiske side er nødvendig. Så lenge feilen ikke blir utbedret er erstatning og heving de mest aktuelle mangelskravene du kan gjøre gjeldende. Heving fordrer at mangelen er av mer inngripende karakter, noe et girkassehavari ofte vil være.

Advokatbistand ved defekt girkasse


Kommer du ingen vei? Er du usikker på jussen? Det kan lønne seg å bruke en advokat dersom det viser seg at selger nekter å ta ansvar. Tar du kontakt med oss via kontaktskjemaet nedenfor vil vi først og fremst kunne tilby deg en gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Ønsker du å gå videre med din sak tillater vi oss å tilby deg spesialisert kompetanse til en gunstig pris gjennom bilenforsikringens rettshjelpsordning. Alle som har tegnet ansvarsforsikring har mulighet for dekning av advokatutgifter via bilforsikringen. Forsikringen dekker dine utgifter til advokat, med unntak av en grunnegenandel og egenandel forøvrig. Grunnegenandelen er på
kr 3000 - 4000. Øvrige egenandel utgjør 20% av utgiftene. Forsikringen dekker 80%. Ta kontakt for bistand eller gratis førstevurdering i din sak. Det kan lønne seg.