Feil med bilen

For mange av oss er det gøy å kjøpe bil. Man kjøper kanskje sin første bil, den bilen man alltid ønsket seg eller en bil til sønn, datter, mamma eller pappa. Bil er viktig for oss. Men, så skjer det. I tur og orden kommer problemene. Feil med bilen er ikke noe ukjent fenomen. Ofte fikser forhandlere dette og privatpersoner blir enige om hvordan man skal løse floken som har oppstått. Likevel er det ikke alltid at slike saker løses i minnelighet og da kan det lønne seg å bruke advokat hvis du oppdager feil med bilen. Husk: i denne type saker har du som regel krav på dekning av om lag 80% av advokatutgiftene, begrenset til din økonomisk interesse i saken oppad begrenset til kr 100 000. Ta kontakt med oss om du trenger en spesialisert advokat.

Send henvendelse til advokatveiledning.no

Fortell selger at det er feil med bilen - viktig å klage


Det første du må gjøre er å varsle selger og gjøre det klart at du har oppdaget feil med bilen. Dette kalles reklamasjon. Av bevismessige hensyn er det fornuftig å reklamere skriftlig å gjøre det klart at de avvikene du har oppdaget er å regne som feil og mangler. Dersom mottaker helt klart bruker mailkorrespondanse er det tilstrekkelig å sende en e-post. Men, gjør det klart å tydelig at det dreier seg om en reklamasjon, slik at du slipper å bli møtt med at du reklamerte for sent. Selger får ved reklamasjonen en klar oppfordring til å foreta seg noe. I slike tilfeller har ofte selger en rett til å kreve å utbedre det som er feil med bilen. Dette gjelder likevel ikke uten unntak. Er mangelen umulig å utbedre vil det eksempelvis ikke være aktuelt med retting. En slik situasjon vil man for eksempel ha dersom det kommer frem at bilen har langt høyere kilometerstand enn oppgitt eller bilen tidligere har vært kondemnert.

Selger kan som regel kreve å fikse problemer etter kjøp av bilen


Dersom retting eller levering av tilsvarende kjøretøy ikke er aktuelt, vil du kunne legge til grunn at det som er feil med bilen må kunne resultere i prisavslag eller heving av kjøpet. Hvor vidt det kan være mulig med heving av kjøpet må avgjøres ut i fra en vurdering av om det som er feil med bilen er av en ikke uvesentlig karakter. I saker med forbrukerkjøp, der kjøper er privatperson og selger profesjonell bilselger, skal det ikke så mye til. Forbruker er gitt et solid vern, men samtidig er heving inngripende for selger. Det er altså ikke slik at enhver mangel er å anse som en mangel som ikke er uvesentlig. Ved tvil rundt dette er det mulig å sende en forespørsel til advokatveildning.no.

Heving av bilkjøpet


Dersom det kan konstateres at det som er feil med bilen utgjør en mangel av mer vesentlig karakter, har du mulighet til å kreve heving av kjøpet. Bilen skal da tilbake til selger og du kan kreve kjøpesummen tilbake fra selger. I tillegg er det muligheter for å kreve forsinkelsesrenter etter lovgivningens bestemmelser. Heving av kjøpet medfører som regel at du kommer meget godt ut av saken.

Ditt problem er vår jobb - særlig kompetanse på bilsaker


Har du opplevd feil med bilen? Mer bagatellmessige problemer løses som regel i minnelighet. Får du det ikke til, kan det lønne seg å ta en prat med Forbrukerrådet. Dette er rimelig og gir god veiledning. I større saker vil du ha god hjelp av din bilforsikring, som dekker mye av advokatutgiftene. Grunnegenandelen er på cirka kr 3000 - 4000. Deretter må du betale cirka 20% av utgiftene
. Vurder derfor å ta kontakt med oss som kjenner bilsaker, så kan vi gi deg den rette veiledningen. Bruk vårt kontaktskjema eller gå inn på siden kontakt oss.

Kontakt oss: post@advokatveiledning.no - Tlf 24 02 20 20