Feil med registerkjedet

Våre advokater er stadig borti bilsaker der registerkjedet, og feil på dette, er et tema. Feil med registerkjede er gjerne at kjedet har strukket seg eller at det rett og slett ryker. Det vi ser nærmere på i denne artikkelen er noen utgangspunkter når det gjelder feil med registerkjede og hvor vidt dette er å anse som en mangel etter kjøpslovgivningen. Det må understrekes at enhver sak er unik, ofte med sine styrker og svakheter. Man kan derfor ikke oppstille noen klare maler for når en mangel foreligger eller ikke, slik at det uttrykkelig er nevnt.

Hvilke feil på registerkjedet og hva fører feilen til?


Det er som regel to feil som er aktuelle. Enten så vil kjedet strekke seg eller så vil det ryke. I begge disse tilfellene kan konsekvensene være store motorskader med reparasjoner fra kr 50 000 - 60 000 og oppover. Kjedets funksjon er svært viktig, og når dette svikter blir følgeskadene meget store. Som regel må motor totaloverhales. Alternativet er å sett inn helt ny motor, eller såkalt "byttemotor" der man leverer inn den gamle i en slags panteordning.

Feil med registerkjedet - årsaker


De lærde strides i noen grad om hva som kan være feil med et registerkjede. Vi er advokater, ikke bilsakkyndige, og kan således ikke stille opp alle mulige alternativ til hva som kan ha gått galt. Hver sak må vurderes konkret. Man ser imidlertid i praksis at årsakene kan bero på dårlig vedlikehold eller materialsvakhet. Et registerkjede vil i mange tilfeller vare bilens levetid, eller ihvertfall omkring 250 000 km eller mer, forutsatt at bilens vedlikholdsprogram er fulgt og det ikke har vært benyttet feil olje eller andre uheldig faktorer har påvirket motoren i negativ grad.

Var feilen tilstede på kjøpstidspunktet?


Ofte vil denne type saker være vanskelige fordi man kan slite med å bevise at feilen var tilstede på kjøpstidspunktet. Dersom man får konstatert motorhavari kan det anbefales å søke juridisk bistand, særlig dersom selger ikke er interessert i ordne opp. Det er viktig at en slik sak behandles riktig fra dag 1. Dersom bilen fikses, bevis ikke sikres og verkstedet senere ikke vil uttale seg om årsaken kan løpet være kjørt.

Vi tilbyr advokater med spesialkompetanse på bilsaker


Gjennom flere år har våre advokater jobbet med problemstilling knyttet til bil og motor. Den erfaringen man opparbeider seg gjennom dette arbeidet gjør at kompetansenivået heves. Tenker du at du kan ha en sak? Da tilbyr vi gratis førstevurdering. Har du behov for bistand kan det være verdt å merke seg at bilforsikringen i de fleste tilfeller dekker utgifter til advokat. Dette kalles rettshjelpforsikring og den ligger inn under den ordinære bilforsikringen.

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor.