Feil på båt

Feil med båt - hva nå?

De fleste forbinder båt med hygge, god stemning og ferie. Dessverre er det noen som for problemer som følge av feil med båt. Dersom dette kan knyttes til tidspunktet du kjøpte båten, for eksempel hvis det viser seg at båten hadde en iboende svakhet på kjøpstidspunktet, så kan du ha et reklamasjonskrav mot selger. Da er det viktig at du reklamerer skriftlig innen rimelig tid fra du oppdaget feilen(e).

Feil med båt - hvordan bevise det?

I første omgang kan det være fornuftig å ta bilder hvis det er noe synlig og beskrive feilen(e) til selger. Men ofte er ikke dette nok. Dersom selger avviser reklamasjonen eller utviser passivitet, så kan man føle at man står fast uten å komme videre. Da er det fornuftig å få innhentet en sakkyndigrapport. Det finnes takstmenn også på båt. Det finnes også flere skadeverksteder som utarbeider fullstendige tilstandsrapporter.

Feil med båt - hvor dyrt blir det?

En båtssak trenger ikke koste mye penger. Dersom du har en båtforsikring, så vil du kunne få dekket det vesentligste via instituttet som kalles rettshjelpsdekning. Les gjerne mer om dette her: www.advokatveiledning.no/rettshjelp. Det er viktig å bemerke at også utgifter til sakkyndigrapport kan dekkes via rettshjelp (80%.)

Feil med båt - juridisk bistand

Vi har valgt å spesialisere oss på båtsaker og bistår mange forbrukere, båtkjøpere og noen selgere i saker som knytter seg til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Vi tilbyr gratis førstevurdering av om du har en sak å gå videre med. Den er naturligvis helt uforpliktende. Ta kontakt i skjemaet under om du ønsker å benytte deg av tilbudet.