Heving av båtkjøp - medhold for kjøper i lagmannsretten

Ved båtkjøp er det mange som velger å kjøpe brukt båt, enten av forhandler eller av en privatperson. Uansett om båten er ny eller brukt, og båten er kjøpt av forhandler og kjøper er privatperson, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven er som navnet tilsier en forbrukerlov og hensyntar forbrukeren i noe større grad enn etter kjøpsloven.

Heving av båtkjøp i "som den er" - tilfeller

Vi har flere saker som gjelder heving av båtkjøp, etter at kjøper har oppdaget mangler ved båten. De fleste brukte båter selges med et forbehold om at båten er "solgt som den er". Dette fraskriver imidlertid ikke selger fra et ansvar dersom båten har mangler. Det er flere saker som omhandler heving av båtkjøp etter at båten er solgt som den er, og hvor kjøperen har fått medhold i hevingskravet.

Et eksempel er en dom fra Hålogaland Lagmannsrett fra 2015, referansen er LH-2015-161141. Saken gjelder krav om heving av kjøp av fritidsbåt, hvor båten er solgt som den er, i henhold til forbrukerkjøpsloven § 17. Dommen er interessant fordi det var flere forhold i kontrakten og de opplysninger som ble gitt fra selger til kjøper, som kunne nedjustere kjøperens forventninger til båten. Blant annet var det opplyst i kontrakten at;Båten selges som besiktiget, med lekasje på motor;. I tillegg er det opplyst at motoren er fra 1986. Her er det uttrykkelig meddelt opplysninger fra selger om at det er noe med motoren, og at båten selges med et "som den er"-forbehold. Men er dette nok? Fraskrives selgers ansvar i denne saken? Nei. I denne saken kommer Lagmannsretten til at det er en mangel ved båten, som selger er ansvarlig for. Begrunnelsen er at de opplysninger som er gitt fra selger i forbindelse med motoren, ikke gir et inntrykk av at motoren ikke er brukbar, manglene var ikke synlige, utover at motoren var gammel og har en lekkasje. Her legger Lagmannsretten vekt på at det er en mangel ved båten, da motoren må skiftes ut tidligere enn det kjøper hadde grunn til å forvente.

Spør oss om heving av båtkjøp

Dersom det foreligger en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd, bokstav a, har kjøperen krav på mangelsbeføyelser, herunder retting, omlevering prisavslag eller heving dersom mangelen ikke er uvesentlig. I dette tilfellet ønsket kjøper å heve kjøpet. Lagmannsretten kom i denne saken til at vilkåret om at mangelen ikke er uvesentlig er oppfylt. At båten ikke var kjørbar og ikke kunne benyttes ut sesongen, var avgjørende for uvesentlighetsvurderingen og derved hevingsspørsmålet. Retten kom til at kjøper har hevingsrett.

Denne dommen viser at det ligger et relativt stort ansvar på selger når det gjelder opplysninger om salgsgjenstanden, her båten, sin tilstand. Til tross for at motoren er opplyst å være mangelfull og er av eldre type, endte denne saken med at kjøper fikk hevet kjøpet.

Dersom du har kjøpt en båt som er mangelfull - ta gjerne kontakt med oss. Vi bistår mange klienter som har kjøpt båt som ikke er helt som forventet. Vi tar gjerne en nærmere samtale om du har en sak å ta videre eller ikke. En slik førstevurdering er naturligvis gratis.