Kan man kreve heving av kjøpet med en gang?

Våre advokater jobber mye med reklamasjon og heving av kjøp. Det er ikke helt enkelt å holde tungen rett i munnen i en slik prosess. Det synes blant annet å herske noen misforståelser knyttet til heving av kjøp. Dette gjelder både på kjøper - og selgersiden. Vi jobber spesielt mye med bilsaker over hele landet, og ser at selv profesjonelle aktører sliter med å vite hvordan reglene er. I denne artikkelen tar vi derfor oss en tilbakevendende problemstilling: kan man kreve heving av kjøpet med en gang?

Har du kanskje en hevingsak? Ta kontakt med advokat her. Gratis og uforpliktende førstevurdering.

Kreve heving av kjøpet med en gang? Første skritt er reklamasjon


Når du oppdager noe feil eller mangelfullt er det viktig at du med en gang tar kontakt med selger og gjør det klart at du har innvendinger. Det å gi denne meldingen til selger kalles en nøytal reklamasjon. Men hva kan du kreve?

Mangelsbeføyelser - heving av kjøpet


Mangelsbeføyelser er et fint ord for hva du kan kreve etter å ha oppdaget en mangel. I praksis kan du kreve retting, omlevering, prisavslag erstatning eller heving av kjøpet. Det kan lønne seg å tenke gjennom hva du ønsker med en gang, og fremsette mangelsbeføyelsen sammen med reklamasjonen forøvrig. Spørsmålet er altså om man kan kreve heving av kjøpet med en gang. Det er ingenting i veien for å kreve dette. Man er i sin rett til å fremsette et krav om heving av kjøpet. Men, man kan som regel ikke forankre dette kravet i lovverket på en måte som gir deg en absolutt rett på heving. Selger har nesten alltid krav på å fikse feilen. Han må likevel fremsette sitt krav om å få fikset manglen raskt. Videre skal selve utbedringen ikke ta for lang tid. Dersom ikke selger gjør krav på å rette feilen taper han sin rett til å fikse. Det er på dette tidspunktet rimelig at kjøpet får gå videre med sitt krav. I praksis vil det være krav om prisavslag eller heving. Heving kan kun kreves i de tilfeller hvor mangelen er av noe mer inngripene art. I kjøpsloven er kravet av mangelen skal være "vesentlig", mens kravet etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke kan være av "uvesentlig" karakter. Det vil alltid måtte gjøres en konkret vurdering, noe som ofte kan være krevende.

Man kan altså kreve heving av kjøpet med en gang, så er det opp til selger hvordan saken utvikler seg.

Advokat heving av kjøpet


I saker om heving av kjøpet er det ofte en del penger som står på spill. Du har ofte rettshjelpsdekning i disse sakene, enten det dreier seg om bil, bobil, båt eller andre gjenstander. Det er naturligvis under forutsetning av at du faktisk har forsikring. Ønsker du advokatbistand, eksempelvis ved: heving av bilkjøpet, heving av båtkjøp eller heving etter kjøp av bobil, kan du gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering. Bruk vårt kontaktskjema og forklar litt om saken. Foretrekker du å ta alt på telefon, kan du sende ditt telefonnummer via kontaktskjemaet under. Du får tilbakemelding innen kort tid.