Kjøpsloven § 19 - vesentlig dårligere stand

Har du kjøp bil med "som den er" - forbehold, tenker du kanskje at du må dekke alt selv, uansett hva som skjer etter kjøpet. Slik er det ikke. Selv om en bil selges som den står og går vil selger ha et ansvar etter kjøpet, selv om begge parter er private. En mangel kan foreligger i henhold til kjøpsloven § 19, fordi bilen er i "vesentlig dårligere stand".

Har du kjøpt en bil du mener kan være i vesentlig dårligere stand bør du lese vår artikkel og gjerne ta kontakt med oss dersom du mener det kan være grunnlag for heving. Forsikringen dekker utgiftene til advokat, minus egenandel. Les mer her.

Vesentlig dårligere stand - når kommer kjøpsloven § 19 til anvendelse?

Bestemmelsen er som nevnt aktuell når begge parter er privatperson og bilen er solgt "som den er". I henhold til kjøpsloven § 19 kan det i slike tilfeller foreligge mangler som bilen er markedsført med, feil opplysninger eller selger har holdt tilbake opplysninger som forbrukeren skulle hatt. Det er et kriterie at den manglende opplysningen må ha vært egnet til å virke inn på kjøpet. Ikke enhver opplysningssvikt vil være en mangel etter loven, det kreves noe mer. Vilkåret er likevel ikke særlig strengt. Hvis man ikke kan konstatere noe klanderverdige forhold ved manglende opplysninger, og gjenstanden dessuten er markedsført innenfor rammen av det tillatte står man igjen med spørsmålet om bilen likevel er å anse som i "vesentlig dårligere stand". Dette avgjøres med bakgrunn i pris for forholdene ellers. Følgende momenter er sentrale:

- Hva står i kontrakten?
- Ble det skrevet noe mellom dere før kjøpet?
- Gav selger noen lovnader eller garanti? Hva står i annonsen?
- Hva med pris, kilometerstand, årsmodell og hvor godt er bilen vedlikehold?

Listen er naturligvis ikke uttømmende. Som man skjønner er det en skjønnsmessig helhetsvurdering som må gjøres. På generelt grunnlag kan vi si at følgende momenter er sentrale:

- Mangelens alvorlighetsgrad - sikkerhetsrelatert?
- Kan man også konstatere opplysningssvikt? Har selger utvist skyld med tanke på mangelsspørsmålet?
- Hvordan er utbedringssummen sett opp i mot kjøpesum?
- Tidsperioden fra kjøp til mangel.
- Var feilen påregnelig, eller uventet?

Jo eldre en bil er, og jo lenger den har gått, desto mer må man forvente av påkost. Disse sakene er ikke alltid like enkle og det er mye skjønn inni bildet. Du vil derfor kunne være tjent med å la deg bistå av en advokat med solid kunnskap innen kjøpsrett. På den måten vil du få anlagt saken best mulig, både faktisk og rettslig. En advokat med erfaring på området vil klare å skille det vesentlig fra det uvesentlige og gi deg et potensielt fortrinn når en dommer eller annen instans skal falle ned på den ene eller den andre konklusjonen. Men, vil det lønne seg? Det kommer an på hvordan man ser det. Er bilen i vesentlig dårligere stand er det ofte ensbetydende med at det er store utbedringskostnader og mulighet for heving av kjøpet. Dersom du vil heve kjøpet er det ryddig få bistand av en advokat.

Mangel etter kjøpsloven § 19 - dekkes advokatutgifter?

Svaret er ja. Dersom du hadde forsikring før tvisten oppsto og du kan dokumentere at det foreligger tvist. En tvist er det samme som en uenighet mellom kjøper og selger. Er det snakk om utbedring til kr 15 000 + kr 20 000 pleier vi ikke å anbefale advokatbistand. Ved hevingssaker, eller dersom det er tale om utbedring av høyere økonomisk karakter kan det lønne seg å bruke profesjonell bisetand fordi det står en god del mer "på spill". Dessuten slipper du å "rote" det til for deg selv, bruke dyrbar tid på noe du kanskje ikke kan så godt og være usikker på håndtering av saken. Også dette medfører en potensiell energilekkasje du ikke er tjent med.

Advokat ved sak etter kjøpsloven § 19 - hvordan gjør jeg det?

Advokatveiledning.no tilbyr en gratis førstevurdering, slik at du kan vurdere om du tenker du trenger advokat eller ikke. Dersom saken kan føre frem, tilbyr advokatveiledning.no bistand fra flere advokater gjennom Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Vi har særlig kompetanse på bilsaker og annen kjøpsrett. Vi bistår klienter over hele landet uten at det skal koste klienten noe ekstra. Advokatveiledning.no opptrer hundre prosent ryddig. Det er derfor ikke etablert et oppdrag før dette er uttrykkelig avtalt gjennom oppdragsbekreftelse.

Har du en sak etter kjøploven § 19?

Det kan vi sjekke for deg. Send oss gjerne en melding via kontaktskjema, hvor følgende fremgå: pris på bil, årsmodell, kilometerstand, vedlholdtshistorikk. Husk at får dekket nesten 80% av utgiftene til advokat.