Kjøpsloven - heving etter kjøp fra privatperson

Våre biladvokater i advokatselskapet Austin Lyngmyr er til stadighet i kontakt med privatpersoner som har kjøpt bil og som lurer på hva de skal gjøre når man har kjøpt "katta i sekken". Mange bilkjøpere tenker at de aldri klarer å få gjennomslag for en mangelssak overfor en annen privatperson, mens selger på sin side føler seg trygg på at alt er ok så lenge bilen er solgt "som den er". Til tross for mye fokus på spørsmålet i media, og på nett, tråkker både kjøper og selger til stadighet feil. Man kan nemlig heve kjøpet i medhold av kjøpsloven hvis mangelen er alvorlig nok.

Sliter du med en bil med alvorlige feil og mangler etter kjøpet? Ta gjerne kontakt for en gratis førstevurdering.

Kjøpsloven - mulighet for heving av bilkjøp etter kjøp fra privatperson


Veldig mange av bilhandlene i dag gjøres på finn.no. Kjøper er privat og selger er privat. Da gjelder kjøpsloven. Selger avhender bilen "som den er". De fleste biler selges med dette forbeholdet. Man er likevel ikke helt fri. Grovt skissert kan mangel foreligge i følgende tilfeller, jf. kjøpsloven § 19:

- Bilens selges med feil opplysninger
- Vesentlige opplysninger om bilen blir ikke gitt (kollisjonsskader, kondemnering, chiptuning mer mer)
- Bilen er i "vesentlig dårligere stand"

Foreligger et slikt tilfelle vil det kunne være tale om en kjøpsrettslig mangel.

Når kan det være aktuelt med heving av bilkjøp etter kjøpsloven?

For det første må det nauturligvis foreligge en mangel. For det andre må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd. Det er alltid en konkret vurdering, men følgende momenter kan tale for heving:

- bilens er solgt med grovt feilaktige opplysninger
- manglende info om tidligere kollisjonsskader av større omfang
- triksing med kilometerstand
- alvorlige feil og mangler som ikke påregnelige
- motorhavari og girkassehavari der årsaken kan tilbakeføres til tiden før kjøpet
- alvorlig sikkerhetsfeil og mangler, herunder alvorlige rust i bærende konstruksjoner
- bil som er trimmet uten at dette er opplyst

Kjøpsloven - heving etter bilkjøp - betaler forsikringen utgifter til advokat?


Ja, forsikringen betaler 80% av det som er overskytende over en egenandel på kr 2000 - 4000. Dette hjelper vi deg med å ordne det formelle rundt.

Har du kjøpt bil og tenker du kan ha krav på heving hører vi gjerne fra deg. Send en beskrivelse av din sak i kontaktskjemaet nedenfor. Du vil blir kontaktet av en advokat med særlig kompetanse på biljuss. Advokatveiledning.no er en infoside for selskapet Austin Lyngmyr - et av norges fremste advokatselskap på blijuss.