Kjøpt bil som er chiptunet/trimmet

Har du kjøpt bil som er chiptunet eller trimmet? Hvordan bør du forholde deg til det?

De mer eller mindre lærde strides om hvor bra chiptuning eller trimming er for en bil. Det synes likevel å være en nokså klar oppfatning i markedet om at man skal tenke seg om før man kjøper en bil som har vært eller som er chiptunet eller trimmet. Noen produsenter vil hevde de lager chiptuningutstyr som ikke påvirker bilen negativt overhodet, og det er også en oppfatning blant enkelte produsenter at moderat trimming er bra for bilen. Jungelen av chiptuning og trimming er ikke enkel å navigere i, og hva som er bra og hva som er dårlig tar ikke vi stilling til. Vi ser imidlertid nærmere på de juridiske virkningene av at en bil er chiptunet eller trimmet. Mer tekniske spørsmål rundt begrepene og metodene tas ikke opp i denne artikkelen.

Har du med åpne øyne kjøpt en bil som er chiptunet eller trimmet, er det ikke noe man senere kan gjøre gjeldende som mangel. Kjøper du en bil med chiptuning tar du en risiko du selv har akseptert. Er det årsaksssammenheng mellom chiptuningen og de feilene som oppstår ved bilen vil du således kunne oppleve at disse feilene ikke er å anse som kjøpsrettslige mangler. De som kjøper en bil som de vet er chiptunet vet som oftest at de tar denne risikoen, og sjeldent blir det en tvist med et slik faktum.

I andre tilfeller kjøper man bil fra forhandler eller fra privatperson, og bilen er chiptunet uten at noen av partene er klar over det. Foreligger det da en kjøpsrettslig mangel, når man oppdager chiptuningen? Dette spørsmålet må besvares utifra en konkret vurdering utifra den enkelte sak. Dersom selger er klar over chiptuningen skal dette opplyses ved videresalg av bilen. Kjøper skal ha denne opplysningen slik at han kan velge om han vil ha med chiptuningen på kjøpet eller om han heller skal velge en annen bil som ikke er chiptunet.

Dersom en bil er chiptunet er det i rettspraksis lagt vekt på at chiptuningen utgjør ett avvik fra det opprinnelige. Chiptuningen medfører økt ytelse, hvilket igjen betyr at bilen har flere hestekrefter enn opplyst i vognkortet. Dette utløser ofte avgift. Chiptuning medfører økt risiko for slitasje på motor og drivverk. Hvilken garanti har du for at tidligere eier ikke har brukt bilen hardere som følge av chiptuningen? Chiptuning kan også få konsekvenser for garanti/reklamasjonsspørsmål på motor og forsikring. Flere momenter kan tenkes.

Bilen er chiptunet - hva nå? Hva bør du konkret gjøre? Dersom du har kjøpt en bil som er chiptunet, og du ikke har fått opplysninger om dette ved kjøpet, verken i annonse - kontrakt eller gjennom andre kilder, kan du gjerne ta kontakt med oss for en nærmere vurdering av din sak. I denne type saker tilbyr vi gratis veiledning for å fortelle deg hva du bør gjøre. Denne vurderingen er selvsagt helt uforpliktende. Ønsker du å bruke advokat vil en av våre advokater bistå deg i saken. Det tegnes da en oppdragsavtale. I denne type saker dekker forsikringen utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene. Ikke vent med å reklamere, dersom du finner avvik. Skriftlig reklamasjon anbefales, for eksempel e-post eller sms. Ta kontakt ved spørsmål. Bruk gjerne vårt kontaktskjema.