Kjøpt mandagsbil - hva nå?

De fleste har hørt begrepet, men hva innebærer det? Og, hva kan du gjøre med mandagsbilen du har kjøpt? I denne artikkelen vil våre advokater se nærmere på de rettigheter man har ved kjøp av en såkalt mandagsprodukt.

Trenger du hjelp i din sak? Ta kontakt med oss.

Hva er en mandagsbil?

Hva som konkret ligger i begrepet er det sikkert delte meninger om. Slik vi tolker, og har oppfattet begrepet, er at man har fått et produkt som bærer preg av for dårlig produksjon. Mandag er historisk sett en tung dag hvor man kan forestille seg at produksjonen har gått dårlig. Mandagsbilen kjennetegnes gjennom at ting stadig går i stykker og at feil på repareres gang på gang. De særlige viktige spørsmålene da er: hva har du krav på som forbruker og hva bør du gjøre?

Rettigheter ved kjøp av mandagsbil

Vi legger til grunn at det er tale om nybilkjøp, hvor du som forbruker har kjøpt ny bil av en forhandler. Det er i slike tilfeller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Ved siden av loven har man en garanti som i praksis gir deg noe bedre rettigheter enn det loven oppstiller. Med andre ord er man godt sikret mot feil og mangler som kan forankres som formelle mangler i hehold til forbrukerkjøpsloven. Har man ødelagt noe selv, eller andre ytre forhold har ødelagt bilen vil dette ikke være gjenstand for reklamasjon eller garanti. For å kunne nyte godt av reklamasjon - og garanti - regimet er det svært viktig å reklamere til selgeren. Da får selgeren en oppfordring til å ta affære og løse saken. Reklamsjonen må inngis "innen rimelig tid". Vi anbefaler at man reklamere så snart man får mistanke om at noe er feil, og reklamasjonen bør alltid være skriftlig for å kunne dokumentere for ettertiden at det er reklamert og når tid reklamsjonen fant sted.

Hvor mange ganger kan selger fikse en mandagsbil?

En gjenganger er hvor mange forsøk selger har på å fikse en mandagsbil, og forsåvidt alle andre biler med feil og mangel. Selger har rett til to forsøk på å utbedre samme mangel. I sjeldne tilfeller kan de foreligger grunnlag for flere forsøk, men det er altså ikke hovedregelen.

Dersom selgeren ikke klarer å fikse samme feilen i løpet av to forsøker har du krav på prisavslag, erstatning eller heving. Hvor vidt det foreligger grunnlag for heving vil bero på en skjønnsmessig vurdering, samt hvor vidt mangelen er å anse som uvesentlig.

Så lenge nye feil oppstår har selger mer tid på seg. Dukker de samme feilene opp flere ganger kan det for selger være mer kritisk.

Kjøpt mandagsbil? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak

Dersom du har kjøpt en mandagsbil kan det være greit å få sjekket rettighetene. Kanskje kan du ha krav på heving av kjøpet?
Ta kontakt med oss for en hyggelig dialog om dine rettigheter og muligheter. Den første henvendelsen er alltid gratis. Ønsker du advokatbistand i din sak vil en av våre spesialsierte advokater hjelpe deg videre. Benytt gjerne vårt kontaktskjema for henvendelse til oss. Gi en beskrivelse av din sak.