Klage etter salg av bilen

Har du mottatt klage etter salg av bilen, er du ikke alene. Bruktbilmisnøye ligger på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Bilkjøper har et sterkt vern når vedkommende har kjøpt bil hos forhandler. Mellom private parter, eller mellom to parter som begge er næringsdrivende, er det mer likeverdighet. I førstenevnte tilfelle er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. I sistnevnte tilfeller kommer kjøpsloven til anvendelse. Dersom du opplever klage etter salg av bilen, er spørsmålet om kjøper i realiteten har noe å komme etter. Advokatveiledning.no tar i denne artikkelen for seg noen momenter som kan være greie å tenke over dersom en hissig bilkjøper har tatt kontakt for å klage etter salg av bilen.

Trenger du advokatbistand er du også velkommen til å sende oss en henvendelse. Den første henvendelsen er gratis og uforpliktende.

Hvilken lov gjelder? Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?


Det første spørsmålet som kan være greit å stille seg, er hvilken lov som gjelder. Som innledningsvis nevnt er det noen forskjeller i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dersom du som selger har solgt privat vil det alltid være kjøpsloven som gjelder. Advokatene våre bistår fast noen bilforhandlere, men primært er det overvekt av privatpersoner som enten vil kreve heving av kjøpet eller selgere som har blitt utsatt for klage etter salg av bilen.

Reklamasjon


Dersom du mottar klage etter salg av bilen, er det neste spørsmålet du bør stille deg om vedkommende kjøper har reklamert som tidlig som han skulle. Reklamasjonen må skje omlag 2 måneder innen mangelen ble oppdaget. Dersom rettidig reklamasjon ikke foreligger, kan kjøper risikere å tape sitt krav.

Mangel


Som selger kan du være kritisk dersom kjøper ikke har lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon. Det er kjøper som må vise at det foreligger en mangel ved kjøretøyet. Dokumentasjon fra objektiv part er i denne sammenheng viktig. Dersom en mangel ikke kan dokumenteres, er det ingen mangel i lovens forstand.

Avhjelp


Som selger kan du kreve å fikse bilen.Tilbud om reparasjon må legges raskt frem. Kjøper kan kreve at jobben utføres på et offentlig godkjent verksted.

Prisavslag


Prisavslag er ofte praktisk hvis du mottar klage etter salg av bilen. Partene blir da enige om en sum med penger som skal betales i kompensasjon fordi kjøper ikke fikk en kontraktsmessig vare.

Heving


Dersom mangelen ikke er av ordninær karakter, men tvert imot "vesentlig", vil kjøper ha krav på heving. Men, det er en vei frem til hevingskravet kan sies å foreligge.

Advokatbistand


Dersom du har havnet oppi en biltvst har du som selger muligheten til å få dekket advokatutgiftene av forsikringsselskapet. Vi sjekker dette for deg! Ta gjerne kontakt om du trenger bistand.

Når det gjelder næringsdrivende må regningen betales av selskapet selv. Vi tar gjerne imot oppdrag, også fra bilforhandlere.