Selger klarer ikke å fikse feilen

Feil og mangler på en bil kan forekomme. Ved produksjon av et kjøretøy vil det være forskjellige spredning i kvaliteten på de komponentene som leveres. Når feil oppstår har selger en rett til å utbedre feil som måtte vise seg og som det blir reklamert over, men hva skal man gjøre når selger ikke klarer å fikse feilen? Det klare utgangspunket etter forbrukerkjøpsloven er at selger har to forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom dette ikke fører frem må man se på hvor vidt kjøper kan ha krav på prisavslag eller heving av kjøpet.

Feilen lar seg ikke utbedre


Mange opplever at selger velvillig stiller opp og forsøker å fikse feilen. Som regel lykkes selger raskt og i løpet av ett til to forsøk. Ofte vil nok mange gi langt flere forsøk fordi det blir for mye styr og gjøre noe annet. Dessuten er nok mange ikke klarer over rettighetene sine når selger har brukt opp sine rettingsforsøk. Så lenge kjøper "vender det andre kinnet til" å akseptere flere utbedringsforsøk vil selger naturlig nok fortsette å forsøke å fikse. Dersom feilen ikke lar seg reparere på 2-3 forsøk bør du vurdere å om du skal fremsett et alternativ krav. Ofte vil ikke et prisavslag hjelpe på. Et prisavslag i en slik sak gir en form for kompensasjon, men fjerner ikke selve problemet. Problemet vil du først være kvitt dersom du får istand en avtale om tilbakekjøp eller heving av kjøpet.

Når kan du kreve heving av kjøpet?


Heving av kjøpet innebærer at selger må ta tilbake gjenstanden, mot tilbakebetaling av kjøpesummen. Det er ingen fast mal for når man kan kreve heving. Vurderingen er alltid helhetlig og skjønnsmessig. Lovens krav er at mangelen ikke er "uvesentlig". Særlig ved kjøp av ny, eller nyrere bil, vil terskelen for heving være lav nok til at det er relatiisk å få hevet kjøpet om selger ikke klarer å fikse feilen. Man må imidlertid se på feilens karakter, blant annet.

Opplever du at selger ikke klarer å fikse feilen? Vurder profesjonell bistand


Dersom selger ikke klarer å fikse feilen, betyr som regel det at feilen er vanskelig å reparerere. Dette skaper en usikkerhet ved objektet, som naturlig nok vil bli møtt med skepsis i markedet. Skal man selge en slik gjenstand er det således naturlig at man må legge prisen langt under markedspris. Kjøper skal normalt sett ikke bli sittende igjen med risikoen og tapet.

Ta kontakt dersom du mener du potensielt har en sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Skulle du ønske bistand vil en av våre spesialiserte advokater hjelpe deg videre. Benytte gjerne vårt kontaktskjema.