Vibrasjoner i bilen - mangel?

I enhver bil må man påregne noe støy og lyder. Bevegelse fra motor og andre deler vil også skape en del vibrasjoner eller annen form for bevegelse. Dersom det er feil eller uheldige konstruksjonsbetingene forhold ved bilen vil man imidlertid kunne oppleve at bilen har vibrasjoner utover det som er normalt og påregnelig. Da kan forholdet utgjøre en mangel i lovens forstand.

Faktum - vibrasjon i bilen


Har du kjøpt en bil som har vibrasjoner må du snarest reklamere til selger. Selger vil da som regel ha en mulighet til å fikse feilen. I forbrukerkjøp har selgeren som regel to forsøk. I andre tilfeller kan det være tale om flere muligheter for å utbedre feil og mangler. Ofte vil vibrasjoner i bilen kunne føres tilbake til feil med dekk, mellomaksel, bakaksel eller feil ved bremser. Slike saker løses ofte ved at selger kostnadsfritt fikser det som er nødvendig. Men, hva med de tilfeller man ikke finner feilen?

Mangel?

Om det foreligger en mangel ved bilen må gjøres utifra en objektiv vurdering. Det er ikke avgjørende hva hver enkelt tenker, men hva man normalt sett kan forvente av et objekt, altså bilen. Den objektive normalforventningen må klarlegges utifra flere forhold, herunder annonsen, kontrakten, markedsføringen, bilens alder og kilometerstand. Hvis avviket fra den objektive normalforventningen er tilstrekkelig stort vil det foreligge en mangel etter loven.

Fortsatt feil med bilen til tross for gjentatte utbedringsforsøk


Når du reklamerer kan det være hensiktsmessig å være bevisst på om selger har akseptert det hele som en reklamasjon. Det å utøve avhjelp, kontra å fikse på "goodwillbasis" er to forskjeliige ting. Hvis selger har akseptert det hele som en feil, men rent faktisk ikke klarer å fikse feilen vil man som forbruker stille sterkere i en eventuell rettslig tvist. Dette fordi man slipper å tviste om hvor vidt bilen er mangelfull. Dette medfører igjen at man slipper omfattende bevisføring rundt selve mangelsspørsmålet og tidspunktet for mangelen. Dersom situasjonen er at selger ikke klarer å avhjelpe mangelen bør du vurdere å søke profesjonell bistand.

Dekning av utgifter til advokat


Gjennom din bilforsikring vil du ha krav på dekning av utgifter til advokat, dersom det kan dokumenteres at det foreligger tvist mellom deg og selger. Dette vil foreligge dersom du for eksempel har krevd heving som følge av vibrasjoner i bilen og selger ikke erkjenner ansvar for feilen. En vanlig problemstilling er tvist om heving. Selger vil fortsette å utbedre, mens kjøper vil heve. I et slik tilfelle foreligger det tvist om heving av kjøpet og kjøper vil har rettshjelpsdekning over sin ordinære bilforsikring.

Har du kjøpt en bil med vibrasjoner og problemer med å komme noen vei? Ta kontakt med oss i dag så kan vi se nærmere på saken for deg. Den første henvendelsen er helt gratis.