Trenger du veiledning eller bistand fra boligadvokat?

Om det gjelder mangel ved bolig som råte og fukt, manglende isolasjon, feil på det elektriske anlegget eller andre skjulte feil, spiller ingen rolle. Gjennom advokatveiledning.no vil du kunne få veiledning og bistand av advokater som kan mye om denne type rettslig problemstillinger.

Hos oss kan du også få til din boligsak. Vi gir deg:

  • Rask tilbakemelding
  • Gratis førstevurdering
  • Svar fra spesialiserte boligadvokater

Boligadvokatene hos oss er erfarne i behandling av boligsaker.

Kontakt oss – gratis og uforpliktende

Fagansvarlig advokat Thor Gunnar Austin – epost: austin@advokatveiledning.no tlf 924 38 158

Velg en boligadvokat med riktig kompetanse

Når du kontakter oss tar vi en vurdering på om du har en sak å gå videre med. Vi vil også sjekke om du har krav på dekning av deler av advokatutgiftene. Boligadvokat trenger ikke nødvendigvis å være dyrt.

I mange saker vil man oppleve at eierskifteselskapet avviser ethvert krav i saken. Dette trenger ikke å bety at en ikke har en sak. Vi som jobber mye med boligsaker vet at eierskifteselskapene nærmest konsekvent avviser kravet ditt eller fremsetter et forlikstilbud som ikke er godt nok.

Du har ingenting å tape på å la oss ta en gratis førstevurdering. Send oss derfor gjerne en melding med en kort beskrivelse av din sak og hva avslaget gå ut på, så ser vi om det er mulig å hjelpe deg. Du finner vårt kontaktskjema her.

Dekning av utgifter til advokat

Hvis selger eller eierskifteselskapet avviser kravet ditt, så dekke utgifter til advokat over din forsikring. Mot en egenandel på kr 3 000 – 4 000 dekkes 80% av utgiftene til advokat.

Vi hjelper deg med å sjekke om du har mulighet for dekning av advokatutgifter.