Avhendingslova § 3-9 – «solgt som den er»

Bolig kan ikke selges «som den er». Selger har ansvar for å informere om feil og mangler ved boligen. Avhendingsloven § 3-9.

Avhendingslova gjelder om du har kjøpt en eiendom eller sameiedel

Har du avhendet en eiendom, er det avhendingslova som gjelder. Med eiendom menes både grunn og bygninger, og ellers andre innretninger som er forbundet med grunnen.

Avhendingslova gjelder om du har kjøpt en eiendom eller sameiedel. Avhending vil si overdragelse av eierforhold. Er det  nyoppført bolig som selges, vil det være bustadsoppføringslova som gjelder.

lovdata.no

Selgers ansvar etter avhendingsloven § 3-9, eigedom selt «som han er» eller liknande

Boligselgeren kan ikke i dag ta et «som den er»-forbehold ved salg til forbrukere. Det er ikke lov å fraskrive seg risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen. Selger vil kunne ta forbehold ved salget, men det forutsetter at forbeholdet er konkret og spesifikt.

Formålet til avhendingsloven § 3-9

Boligselgeren har et strengt ansvar for å innhente, undersøke og opplyse om relevante forhold ved boligen.

Boligkjøpers undersøkelsesplikt før kjøp av bruktbolig

I Avhendingsloven er det vedtatt at kjøper må anses kjent med alle opplysninger som fremgår tydelig i salgsdokumentene og i en forskriftsmessig tilstandsrapport. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene eller ikke.

Det er viktig at boligkjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, som selgers egenerklæringsskjema, tilstandsrapporten og andre relevante vedlegg. Forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentasjonen kan man som kjøper ikke gjøre gjeldende som en mangel overfor selger.

Typiske mangler ved boligen

Typiske mangler ved bolig er fukt- og råteskader, mangler ved bad og tak, manglende godkjenning av offentlige krav til boligen og mangler ved det elektriske anlegget.

Dette er eksempler på mangler som ofte oppdages av kjøper etter overdragelsen. Selger kan være ansvarlig for disse manglene, og da kan du kreve retting av manglene gjennom et prisavslag og/eller erstatning.

Tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner må kjøper selv dekke

Det er en egenandel for kjøper ved avdekking av feil eller avvik. Kjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til et beløp på 10.000 kroner ved kjøp av brukt bolig. Selger er ikke ansvarlig dersom det økonomiske tapet er under 10.000 kroner.

Avdekkes det imidlertid feil og avvik hvor det økonomiske tapet overstiger dette, vil man kunne holde selger ansvarlig for beløpet som overstiger 10.000 kroner.

Advokathjelp ved feil og mangler etter kjøp/salg av bolig

Våre advokater har bred erfaring med boligsaker. Vi kjenner godt til hva som er viktig å gjøre dersom det oppdages mangler ved boligen, og i hvilken rekkefølge dette bør gjøres. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.