De fleste boliger selges som de er, og da må det følge uttrykkelig av kjøpekontrakten at boligen selges med et slikt forbehold fra selgers side. I prinsippet vil mangler ved boliger som er solgt «som de er» være kjøpers risiko.

Ved forbehold om at bolig selges «som den er» fraskriver selger seg ansvar for feil og mangler ved boligen. Imidlertid er det ikke slik at en slik ansvarsfraskrivelse gjelder absolutt. Det er fremdeles feil og mangler ved boligen som selger kan være ansvarlig for selv om boligen er solgt som den er. Dette følger uttrykkelig av avhendingsloven § 3-9.

Selgers ansvar etter avhendingsloven § 3-9

Avhendingsloven § 3-9 regulerer hva selgeren er ansvarlig for, til tross for at det er tatt et «som den er»-forbehold fra selgers side. Som et utgangspunkt er ikke selger ansvarlig for feil og mangler boligen har. Dersom boligen har mangler etter avhendingslovens § 3-7 eller § 3-8 er selger likevel ansvarlig for manglene. Selger er også ansvarlig for mangler dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente. I vurderingen av om boligen er i vesentlig dårligere stand må det ses hen til kjøpesummen og andre forhold ved boligen og omstendigheter ved selve kjøpet. Følgelig er ikke selger uten ethvert ansvar for mangler selv om den er solgt med forbehold etter avhendingsloven § 3-9.

Formålet til avhendingsloven § 3-9

Formålet og hensynet bak avhendingsloven § 3-9 er at selv om selger har tatt et forbehold om feil og mangler ved boligen, kan selger komme i ansvar for skjulte feil eller mangler. For det første er det et generelt forbehold fra selgers side om boligens tilstand. Avhendingsloven § 3-9 gjelder at selv om boligen selges «som den er», kan boligen være mangelfull.

Typiske mangler

Typiske mangler ved bolig er fukt- og råteskader, mangler ved bad og tak, manglende godkjenning av offentlige krav til boligen, mangler ved det elektriske anlegget ved boligen. Dette er eksempler på mangler som ofte oppdages av kjøper etter overdragelsen. Selger kan være ansvarlig for disse manglene, og da kan du kreve retting av manglene gjennom et prisavslag og/eller erstatning. Våre advokater har bred erfaring med boligsaker. Vi kjenner godt til hva som er viktig å gjøre dersom det oppdages mangler ved boligen, og i hvilken rekkefølge dette bør gjøres. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.