Mange som har kjøpt bolig føler seg godt sikret mot feil og mangler, fordi selger har tegnet eierskifteforsikring. Når det viser seg at boligen var i dårlig forfatning eller selger ikke har opplyst om feil ved boligen skal eierskifteforsikringen komme til anvendelse å gjøre det enklere for deg som kjøper å få prisavslag.

Vår erfaring er imidlertid at mange boligkjøpere som opplever feil og mangler har noe til felles:
avslag på eierskifteforsikring. Vi hjelper deg gjerne dersom du har fått avslag fra eierskifteforsikringsselskapet.

Ikke gi deg ved avslag på eierskifteforsikringen

Dersom du for eksempel oppdager at taket på boligen lekker, er det svært viktig at du umiddelbart reklamerer. En reklamasjon er en form for en klage. Gjør det klart at du vil klage på det inntrufne og gjør rede for hva du vil kreve. En reklamasjon bør alltid inngis skriftlig, slik at man har bevis på at reklamasjon faktisk er inngitt. Når reklamasjon er inngitt til eierskifteforsikringsselskapet blir kravet ofte avvist med at det ikke er dokumentert. Når dokumentasjon foreligger, og denne sendes inn, finner man ofte et annet grunnlag for avslag på eierskifteforsikring. Skal du da gi deg? Svaret her er at mange gir seg fordi de ikke orker eller ønsker å ta kampen. Men, vår klare anbefaling er at du ikke gir deg.

Når burde du kontakte advokat?

Dersom du får avslag på eierskifteforsikringen, vil det være smart å rådføre seg med en advokat. En advokat med erfaring på området vil kunne gi deg nyttige råd og vink i en slik sak. Advokaten vil skjønne om saken er kjørt, eller om det kan være hensiktsmessig å forsøke ytterligere pågang. Erfaringsvis gir ikke forsikringsbransjen noe gratis, og man er henvist til å stå på. Vi som jobber med denne type boligsaker i det daglige kan ikke si at vi står overfor noe unntak. Advokatveiledning.no tilbyr en gratis førstevurdering. Dette er ingen fullgod juridisk og faktisk vurdering, men du kan gratis få en pekepinn på om saken er noe å gå videre med.

Bestemt deg for å bruke advokat, men hva med advokatutgiftene?

Mange kvier seg for å ta kontakt med advokat. Advokat er så dyrt, tenker mange. Flere vi snakker med kjenner ikke til at de har en forsikring som dekker advokatutgifter.

Hva du betaler for boligadvokat

I saker tilknyttet eiendomsrett kan du få dekket utgifter til advokat gjennom forsikringen din. Du trenger ikke legge ut for advokatutgiftene – boligadvokaten finner ut om du har dekning under ulike forsikringsordninger og tar seg av papirarbeidet. Det er rettshjelpsdekningen som dekker 80% av advokatkostnadene. Denne kan også kombineres med boligkjøperforsikring, hvis du har det.

Du betaler 3–4 000 som er en grunnegenandel, og deretter betaler du løpende 20% egenandel av advokatutgiftene.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.