Bolig – kan ikke lenger bli «solgt som den er»

Fra 1. januar 2022 kunne ikke boligselgeren lenger innta et «som den er»-forbehold ved salg til forbrukere. Selgeren kan ikke fraskrive seg risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen. Selger vil fremdeles kunne innta forbehold ved salget, men det forutsetter at forbeholdet er konkret og spesifikt.

Boligselgeren har ansvar for å innhente, undersøke og opplyse om relevante forhold ved boligen

Selv om boliger ikke kan selges med et «som den er»-forbehold, vil imidlertid ikke dette medføre at man som kjøper kan holde selger ansvarlig for alle feil eller avvik fra det som er opplyst.

Boligkjøperen kan ikke kan forvente at en brukt bolig er i perfekt stand.

Det vil fortsatt måtte avgjøres konkret om de feil eller avvik fra det som er opplyst, utgjør forhold selger kan holdes ansvarlig for.

Spørsmålet er om boligen er i dårligere stand enn hva man som kjøper kunne forvente ut fra blant annet boligens alder og synlige tilstand.

Kjøper har undersøkelsesplikt

I avhendingsloven er det vedtatt at kjøper må anses kjent med alle opplysninger som fremgår tydelig i salgsdokumentene og i en forskriftsmessig tilstandsrapport. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene eller ikke.

Det er viktig at boligkjøperen setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder blant annet selgers egenerklæringsskjema, tilstandsrapporten og andre relevante vedlegg. Forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentasjonen kan man som kjøper ikke gjøre gjeldende som en mangel overfor selger.

Les mer: avhendingsloven 3-9

Les mer om selgers opplysningsplikt her.

Kjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner

Det er en egenandel for kjøper ved avdekking av feil eller avvik. Kjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til et beløp på 10.000 kroner ved kjøp av brukt bolig. Denne endringen vil medføre at selger ikke kan holdes ansvarlig dersom det økonomiske tapet er under 10.000 kroner. Avdekkes det imidlertid feil og avvik hvor det økonomiske tapet overstiger dette, vil man kunne holde selger ansvarlig for beløpet som overstiger 10.000 kroner.

Trenger du hjelp av advokat til prisavslag, erstatning eller heving av kjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Har du funnet skjulte feil og mangler etter kjøp av eiendom?

  • Var det feil opplysninger i salgsoppgaven?
  • Var småfeil kommentert i tilstandsrapporten og egenerklæringen større enn du hadde forutsett?

Vi bistår deg uansett hvor i landet du bor.

Rettshjelpsdekning – forsikringen dekker advokatutgiftene

I saker som dette, dekker innboforsikringen 80 % av utgifter til advokat. Du må selv betale en egenandel og 20 % av advokatutgiftene. For å få dekning gjennom ditt forsikringsselskap må det foreligge en tvist. En tvist foreligger hvis kjøper har reklamert og selger ikke påtar seg ansvar eller imøtekommer kjøpers krav. Vi hjelper deg med dette.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.