Boligselgerforsikring – mangel på bolig – avhendingsloven

Dersom du har kjøpt en bolig som viser seg å ha feil og mangler, kan du rette kravet mot selger eller selgers boligselgerforsikringsselskap. Opptil 5 år etter boligovertakelsen kan selger bli ansvarlig for store erstatningssummer.

Som selger kan det være en trygghet å kjøpe en boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring), fordi ansvaret for økonomiske krav blir overtatt av den. For kjøperne kan det være utfordrende å framlegge kravene sine mot et forsikringsselskap, og det kan være lurt å søke advokatbistand.

Husk å reklamere i tide

En vanlig feil som kjøper gjør, er å ikke reklamere i tide. En reklamasjon er det juridiske begrepet på en klage. Når du som kjøper legger merke til feil ved en bolig, begynner «den relative fristen» å løpe. Dette er en frist uten en klar tidsangivelse, men den er ca. 2-3 måneder. Du må reklamere til boligselgerforsikringen innen denne fristen. Det er viktig å melde ifra skriftlig så fort du oppdager problemene. Dette er viktig for de videre mulighetene du har for å rette krav.

I tillegg finnes det en «absolutt frist», som er på fem år. Det betyr at selger og selgers boligselgerforsikring kan bli ansvarlig for å betale for utbedring av mangler i mange år etter salget.

Fått avslag fra forsikringsselskapet til boligselgeren?

Selv om du reklamerer i tide, kan det hende du får avslag fra boligselgerforsikringsselskapet. En avslagsgrunn kan være at selskapet hevder mangelen ikke er av stor nok betydning for boligen.

Ved salg av brukte boliger er det avhendingslova som gjelder. Denne loven sier hva som skal til for at det foreligger en mangel, og hva en kjøper har krav på. Boligselgerforsikringen tar utgangspunkt i avhendingslova. Mangelsvurderingen varierer i hvert tilfelle. Dersom du mener at forsikringsselskapet ikke tar manglene på alvor, kan det være nyttig å få en tilleggsvurdering fra en advokat.

Typiske mangler ved kjøp av bolig kan være overraskende fuktskader, skadedyr og arealavvik.

Advokatbistand i din sak

Våre advokater kan hjelpe deg med å vurdere om det foreligger en mangel etter avhendingslova, og hva slags krav du i så fall kan rette mot boligselgerforsikringen. Med hus- og innboforsikring dekkes advokatutgifter med 80%, og du betaler kun en egenandel.

Gjennom forsikringen kan du ha mulighet til selv å velge advokat. Om du har tegnet en egen kjøpsforsikring for eksempel gjennom Help Forsikring har du også krav på å velge den advokat du ønsker. Vi gir deg gratis førstevurdering av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.