Investering i bolig er svært viktig og det kan medføre betydelige økonomiske tap dersom boligen har mangler. Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en leilighet i Drøbak.

Leiligheten ble markedsført med utsikt mot Vestfjorden, men ved første visning viste det seg at leiligheten ikke hadde forventet utsikt. Derfor ble det reklamert til selger. Her kan du lese mer om denne saken, og hva du kan gjøre dersom du oppdager mangler ved din bolig.

Mangler – når boligen er i dårligere stand enn forventet

De fleste boliger selges med klausul om at den selges som den er, eller «as is», etter avhendingsloven § 3-9. Det vil likevel foreligge mangler om boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Etter rettspraksis må manglene utgjøre omkring 5% av kjøpesummen. Videre kan det foreligge mangler om det er gitt uriktige eller manglende opplysninger om boligen. Selger av boligen har en streng opplysningsplikt. Selger vil også være ansvarlig for manglende eller uriktige opplysninger fra sine kontraktsmedhjelpere. Dette kan for eksempel være megler eller takstmann. I den konkrete saken om manglende utsikt, var det gitt uriktige opplysninger i salgsoppgaven om utsikten.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid

Når det foreligger en mangel er det viktig å reklamere innen rimelig tid. Etter rettspraksis er den ytre grensen omlag 3 måneder. Men det bør reklameres straks man får kunnskap om mangel ved boligen. En reklamasjon må utformes riktig, og det kan være hensiktsmessig å få bistand fra eiendomsadvokat. Advokatveiledning har flere advokater som har årelang erfaring med saker om mangel ved bolig og forbrukertvister.

Kjøper kan ha krav på prisavslag

Ved mangel på bolig har kjøper krav på prisavslag. Prisavslaget skal utgjøre det som det koster å utbedre manglene. Selger må dermed ta regningen med å få manglene ved boligen utbedret. Om prisavslaget ikke kan utmåles i hva det koster å utbedre manglene, må prisavslaget settes den verdireduksjon mangelen utgjør for boligen. I saken fra Follo tingrett, ble prisavslaget satt til kr 300 000.

Om det oppstår økonomisk tap som følge av mangel ved bolig, må selger dekke dette ved erstatning. Det kan for eksempel være utgifter til sakkyndig bistand.

Avslag på krav rundt eierskifteforsikring

Mange boliger selges med eierskifteforsikring, men disse selskapene er ikke alltid på kjøpers side. Det blir sendt ut standard avslagsbrev og spørsmålet blir da hva kjøper gjør når man får avslag fra eierskifteforsikringen? Det beste rådet er å søke advokatveiledning.

Les mer om å få avslag på eierskifteforsikringen her.

Dersom du har en sak knyttet til mangler ved bolig, kan du ta kontakt med oss. Våre eiendomsadvokater har årelang erfaring med saker etter avhendingsloven og eierskifteforsikring, og kan tilby en kostnadsfri førstevurdering av din sak. Send oss en utfyllende beskrivelse saken og vi gir deg en rask tilbakemelding på om du har noe å gå videre med. Saker om mangel ved bolig blir dekket av rettshjelpsforsikring, slik at egenandelen er kr 3000 – 4000 med tillegg av 20% av det overskytende. Dermed er det ingen stor utgift for å få bistand.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.