Erstatning for mangelfull – utsikt – la selger ta regningen for mangler

Advokat Thor Gunnar Austin bistod en klient som hadde kjøpt en leilighet i Drøbak. Leiligheten ble markedsført med utsikt mot Vestfjorden og ble kjøpt før den var ferdigstilt. Ved første visning av leiligheten viste det seg at leiligheten ikke hadde forventet utsikt og det ble reklamert til selger. Investering i bolig er svært viktig og det kan medføre betydelige økonomiske tap dersom det er mangler ved boligen.

Mangler

De fleste boliger selges med klausul om at den selges som den er, as is, etter avhendingsloven § 3-9. Det vil likevel foreligge mangler om boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Etter rettspraksis må manglene utgjøre omkring 5% av kjøpesummen. Videre kan det foreligge mangler om det er gitt uriktige eller manglende opplysninger om boligen. Selger av boligen har en streng opplysningsplikt. Selger vil også være ansvarlig for manglende/uriktige opplysninger fra sine kontraktsmedhjelpere, det kan for eksempel være megler eller takstmann. I den konkrete saken om manglende utsikt, var det gitt uriktige opplysninger i salgsoppgaven om utsikten.

Reklamasjon

Når det foreligger en mangel er det viktig å reklamere innen rimelig tid. Etter rettspraksis er den ytre grensen omlag 3 måneder. Men det bør reklameres straks man får kunnskap om mangel ved boligen. En reklamasjon må utformes riktig og det kan være hensiktsmessig å få bistand fra eiendomsadvokat. Advokatveiledning har flere advokater som har årelang erfaring med saker om mangel ved bolig og forbrukertvister.

Prisavslag

Ved mangel på bolig har kjøper krav på prisavslag. Prisavslaget skal utgjøre det som det koster å utbedre manglene. Selger må dermed ta regningen med å få manglene ved boligen utbedret. Om prisavslaget ikke kan utmåles i hva det koster å utbedre manglene, må prisavslaget settes den verdireduksjon mangelen utgjør for boligen. I saken fra Follo tingrett, ble prisavslaget satt til kr 300 000.

Erstatning

Om det oppstår økonomisk tap som følge av mangel ved bolig, må selger dekke dette ved erstatning. Det kan for eksempel være utgifter til sakkyndig bistand.

Eierskifteforsikring

Mange boliger selges med eierskifteforsikring, men disse selskapene er ikke på kjøper siden. Det blir sendt ut standard avslagsbrev og spørsmålet blir da hva kjøper kjør når man får avslag fra eierskifteforsikringen? Det beste rådet er å søke advokatveiledning. Vi har eiendomsadvokater som har årelang erfaring med saker etter avhendingsloven og eierskifteforsikring.

Ta kontakt i dag. Det er gratis å få vurdert om du har en konkret sak å gå videre med. Send en utfyllende beskrivelse av din sak og vi gir deg rask tilbakemelding. Saker om mangel ved bolig blir dekket av rettshjelpsforsikring, slik at egenandelen er kr 3000 - 4000 med tillegg av 20% av det overskytende. Dermed blir det ingen stor utgift for å få bistand.