Etter kjøp av bolig er det dessverre mange som oppdager feil og mangler ved boligen. De fleste brukte boliger som selges er solgt «som de er» etter avhendingslova § 3-9. Likevel er selger ofte ansvarlig for feil og mangler ved boligen.

Det kan være lurt å ta kontakt med en advokat allerede ved første oppdagelse av feil og mangler. Dette for i best mulig grad å ivareta dine rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss. Vi har bred erfaring med boligsaker.

Vanlige feil og mangler ved bolig

Typiske og vanlige feil og mangler ved bolig er vann- og fuktskader, sopp og råteskader, feil og mangler ved det elektriske anlegget, feil ved takstrapport – herunder eksempelvis arealavvik. Også feil og mangler ved utført arbeid fra håndverkere er typiske mangler.

Reklamasjon ved feil og mangler

Det er viktig at det reklameres til selger ved feil og mangler ved boligen. Kravet er at det må reklameres innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Det følger av rettspraksis at rimelig tid er omtrent to til tre måneder. Reklamasjonen rettes til selger eller til selgers eierskifteforsikringsselskap. I noen tilfeller bør det også reklameres til takstmann. Dersom mangelen først oppdages langt senere etter kjøpet, er den absolutte reklamasjonsfristen fem år.

Hva kan kreves ved feil og mangler ?

Ved feil og mangler ved bolig har kjøper flere muligheter for å få kompensasjon for de mangler som foreligger. Dette kalles misligholdsbeføyelser. Kjøper kan kreve et forholdsmessig prisavslag, og erstatning for eventuelt økonomisk tap kjøper har hatt i forbindelse med manglene. Videre kan kjøper i noen tilfeller kreve å heve boligkjøpet. Det skal imidlertid en del til for å heve. Kravet er at manglene må utgjøre et vesentlig mislighold av avtalen mellom kjøper og selger. For å vurdere og fastsette sum på eventuell misligholdsbeføyelse vil det være behov for å engasjere en takstmann. Takstmannen vil gjennomgå boligen og vurdere de feil og mangler som foreligger ved boligen. Deretter vil takstmannen taksere disse. Valg av takstmann kan være vesentlig for din sak. Det er viktig å engasjere en takstmann som har erfaring og som har god bransjekunnskap.

Kontakt ved feil og mangler ved bolig

Ta gjerne kontakt med vårt kontor dersom du oppdager feil og mangler ved din bolig. Vi har kunnskapen som kan ivareta dine rettigheter på best mulig måte.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.