Dersom selger har gitt feil opplysninger i egenerklæringsskjema kan det være en mangel etter avhendingsloven. Du kan da ha krav på prisavslag, noe som gjør at du skal ha tilbake penger fra selger eller eierskifteselskapet.

Feil i egenerklæringsskjema kan være en mangel

Selger plikter å gi riktige opplysninger

Ved salg av bolig er det selvsagt for kjøper viktig å få alle negative opplysninger om boligen. Selgersiden har i mange vært hardt kritisiert for ikke å drive med ærlig boligsalg, noe som kan sette kjøper en i kostbar og kritisk situasjon.

Når det er tegnet eierskifteforsikring skal selger fylle ut et egenerklæringsskjema, hvor det er satt opp en rekke spørsmål selger må besvare. Selger plikter å gi riktige opplysning om boligen i det hele tatt, herunder i skjemaet.

Dersom selger gir uriktige opplysninger kan det være en mangel etter avhenginsloven.

Hva er feil opplysninger i egenerklæringsskjema

Typisk er at selger har krysset av «nei», når det skulle vært krysset av på «ja». Det kan også være at selger opplyser at arbeid er utført av faglært arbeidskraft, mens det viser seg at arbeidet er utført ved egeninnsats. Forvørig viser vi til skjemaet, som er releativt likt uavhengig av hvem som er forsikringsaktøren.

Ikke alle feil fører til mangel

Ikke enhver feilopplysing fører til mangel etter avhl. § 3-7 eller § 3-8. Helt bagatellmessige feilopplysninger vil falle utenfor. Det er i loven et krav til at feilen kan ha virket inn på avtalen. Hva som faller innenfor og hva som faller utenfor må avgjøres etter en konkret vurdering fra sak til sak.

Avviser mangelskravet

Vi ser ofte at selskapene avviser kravet fra kjøper, nesten uansett. Det er viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis betyr at du ikke har en sak å gå videre med. Vi antar ganske mange boligkjøpere gir opp fordi de tar avslaget fra selskapet som korrekt. Du kan da gå glipp av prisavslag eller erstatning.

Advokatutgifter dekkes av forsikringen

Dersom du har fått avslag fra eierskifteselskapet dekkes advokatutigifter over din forsikring med 80%, etter betaling av grunnegenandel på kr 3000 – 4000.

Lurer du på om du kan ha en sak, før du engasjerer en advokat? Vi tilbyr gratis førstevurdering. Fyll ut skjemaet nedenfor, så får du en rask tilbakemelding. Beskriv hva som er feilen.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.