Feil opplysninger i salgsoppgaven

Før kjøp av bolig er det viktig å sette seg godt inn i salgsoppgaven. Denne inneholder som regel en del generelle floskler om hvor fin boligen er. Litt skryt er det lov til, uten at dette nødvendigvis skal tas helt på ordet. Salgsoppgaven inneholder imidlertid også mange konkrete opplysninger om boligen.

Disse er helt avgjørende for hvordan man kan vurdere boligen og det er naturligvis viktig at de opplysninger som gir er korrekte. Som regel går dette greit. Men, hva skjer når det foreligger feil opplysninger i salgsoppgaven? I denne artikkelen tar vi for oss en del utgangspunkter i forhold til denne problematikken. Finner du ikke svaret på det du leter etter eller trenger hjelp i din sak kan du ta kontakt med oss.

Feil opplysninger i salgsoppgaven – hva gjør jeg?

Dersom du oppdager feil opplysninger i salgsoppgaven etter kjøpet, betyr det at kartet og terrenget ikke stemmer overens. I utgangspunktet rammer lovens ordlyd alle omstendigheter som måtte være uriktige. Dersom du oppdager feil opplysninger i salgsoppgaven er det første du må gjøre, rent formelt, å utarbeide en reklamasjon til selger og eierskifteselskapet. Hvis du venter med å reklamere kan du miste muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Du må reklamere «innen rimelig tid». Tommelfingerregelen er at du ikke bør vente i mer enn 2 måneder. Venter du lenger enn dette kan løpet være kjørt. Reklamer så snart du blir klar over feil opplysninger i salgsoppgaven, og reklamer skriftlig. Det er vår anbefaling.

Automatisk mangel ved feil opplysninger i salgsoppgaven?

Selv om det er gitt feil opplysninger i salgsoppgaven er det ingen automatikk i at svikten medfører at det foreligger en mangel etter avhendingsloven. Mangelspørsmålet er regulert i avhl. § 3-8. Mindre feil som ikke har noe særlig betydning vil som regel ikke utgjøre en mangel.

Ny boliglov – mangelsgrense på 10.000 kr

Følgende fremgår nå i loven:

Kjøparen må sjølv dekke tap og kostnadar ved manglar opp til eit beløp på 10 000 kroner om ikkje anna er sagt i lova.

Det er et innvirkningskriterium i loven. De uriktige opplysningene må ha virket inn på avtalen. Grovt sett er den uriktige opplysningen ingen mangel om du likevel hadde kjøpt boligen for den prisen du gav.

Advokatbistand ved feil opplysninger i salgsoppgaven

Dersom du har oppdaget feil opplysninger i salgsoppgaven, og du tenker at det potensielt kan være en mangel, vil vi kunne gjøre en rask vurdering av dette for deg gratis. Våre boligadvokater kan dessuten hjelpe deg om du trenger advokatbistand. Det er dessverre et faktum at disse sakene er vanskelig å nå frem med på egenhånd. Ofte blir det avslag eller et dårlig tilbud. Dersom mangelen utgjør kr 30 000 eller mer vil vi anbefale deg å vurdere advokatbistand. Forsikringen din dekker utgifter til advokat dersom du kan påvise at selger eller eierskifteselskapet ikke vil ta ansvar. Du betaler da kun egenandel i henhold til forsikringsvilkårene.

Har du kanskje en sak? Send oss en beskrivelse av din sak og få rask tilbakemelding, gratis og uforpliktende. Benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.