Har du kjøpt bolig med feil kan du ha krav på erstatning eller prisvslag, dersom selgersiden ikke utbedrer. Dessverre opplever svært mange at boligen de kjøpte er mangelfull.

Sjekk hva du kjøper – unngå påregnelige feil

Når utgjør feil på bolig en mangel?

Dersom objektet du kjøpte har avvik det ikke ble opplyst om, eller det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, er det eksempler på tilfeller hvor mangel etter loven kan foreligge. Om du har kjøpt boligen etter bustadoppføringslova eller avhendingsloven vil spille inn på mangelsvurderingen.

Mange boliger selges «som den er». Det skal da en god til at det foreligger feil på bolig etter kjøpet, i lovens forstand. Likevel kan det være en mangel dersom boligen er i «vesentlig ringare stand». Man ser da på flere forhold, og det må gjøres en samlet vurdering. Mangelens utbedringkostnad i forhold til kjøpesummen er sentral. Dersom denne er fra 3-4%, og oppover, av kjøpesummen kan det være nok. I tilegg må det vurderes hvor vidt mangelen var noe man måtte forvente, og således noe man måtte regnet med. Jo større avviket er, desto større sjans er det for at mangel foreligger.

Som opplyst vil også mer inngripende tilfeller av feil opplysninger eller mangelfulle opplysninger potensielt utgjør mangler.

Ved kjøp av helt ny bolig skal det mindre til, særlig dersom bustadoppføringslova kommer til anvendelse. Ansvarlig selskap retter som oftest opp i feil, men ikke alltid.

Oppdaget feil på bolig etter kjøp – hva nå?

Dersom det foreligger feil eller avvik er det viktig å gi beskjed om dette til selger eller utbygger, avhengig av hva man har kjøpt. Som oftest er det ved salg av brukte boligen et eierskifteselskap som dekker selger i slike tilfeller.

Reklamasjon er nøkkelordet, når vi skriver at det må «gis beskjed» om avviket. I reklamasjonen må det gå klart frem at du klager, og hva du klager på. Be motpart ta stilling til hvor vidt det tilbys utbedring.

Advokatbistand over forsikringen

Dersom du ikke kommer til enighet, foreligger det en såkalt tvist(en form for uenighet) med motparten, og din forsikring dekker da utgifter til advokat. Du må betale 20% av utgiftene til advokat selv. I tillegg påløper det en utgift på kr 3000 – 4000.

Dersom du lurer på om du kan ha en sak å gå videre med, tilbyr vi gratis førstevurdering. Send oss en beskrivelse av din sak, så vurderer vi helt uforpliktende om du kan ha en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.