Feil med ny bolig

Ved kjøp av ny bolig er det bustadoppføringslova som gjelder. Noen mindre avvik er påregnelig ved kjøp av ny bolig. Ofte blir en rekke mindre avvik fikset opp i ved ettårsbefaring eller før den tid. Imidlertid sliter mange i flere år med utbygger og useriøse underleverandører. I slike tilfeller kan det være nødvendig å sette hardt mot hardt for å fremprovosere en løsning.

Husk å reklamere


Ved overtagelse av ny bolig kan det være smart å lage seg en oversikt over mangler. Tiden går, noe blir utbedret, noe blir bare delvis utbedret, noe må utbedres en gang til osv. Flere boligkjøpere mister både mot og oversikt. Opplever man feil med ny bolig bør man derfor være flink til å holde oversikten på alle mulige måter, herunder hvordan man har reklamert. Mange utbyggere vil nok sverge til telefonbruk. Telefon kan være effektivt, men kostbart i det lange løp. Vårt klare råd er at kritiske opplysninger i saken, som for eksempel en reklamasjon, bør skje via e-post. Ta vare på e-postkorrespondanse og ha orden i sysakene, sllik at du i etterkant - kanskje om 2 år, kan vise at du har gjort "alt riktig". Er du i tvil på disse punktene bør du vurdere å la deg bistå av en advokat.

Mangler - ufagmessighet


En gjenganger, hva angår feil med ny bolig, er useriøse underleverandører som ikke kan faget sitt. Hvilke garantier har du for at badet er fagmessig bygd? Klassiske feil ved nye boliger er manglende membram på bad, membran er lagt feil, gulv er skjevt, fallet på badet er for dårlig, fliser løsner, bygget har tørket for fort/ på feil måte, skjeve vinduer, lekkasje gjennom tak, underdimensjonerte rør, manglende sikring mot skadedyr, med mer. Ofte tar det åresvis å få alt utbedret, og da skal man også passe seg for foreldelse. I Advokatveiledning jobber vi mye med denne type saker, særlig etter at boligkjøper har havnet i tvist med utbygger. Ved å la en advokat ivareta dine interesser slipper du å gå til grunne på grunn av mangler ved egen bolig. Det kan være veldig krevende å ta kampen mot en utbygger som "kan alt" og som mener alt er gjort i henhold til norsk standard, innenfor normale avvik og andre faser som brukes hyppig.

Feil med ny bolig? Husk at forsikringen dekker mye av advokatutgiftene


Når du havner i tvist med utbygger vil din husforsikring dekke utgifter til advokat. Forsikringen dekker cirka 80%, inntil kr 100 000. Du betaler altså 20%, samt et engangsbeløp på kr 3000 - 4000. Ofte klare vi å løse disse sakene gjennom forhandlinger og påholdenhet, men vi går ikke av veien for en rettslig prosess om det er nødvendig. Det viktigste for oss er at klient får en mangelfri bolig snareset mulig til rimeligst mulig pris.

Ta gjerne kontakt om du ønsker bilstand i din boligsak. Vi jobber mye i saker hvor det foreligger tvist på grunn av feil med ny bolig.