Fukt på badet

Det er ikke sjeldent at det forekommer fukt- og vannskader på badet. Det er viktig at det er satt inn membran, riktige rør og at ventilasjonen er tilstrekkelig god for å unngå slike skader på baderommet. Dersom det er fukt på badet i din nye bolig kan skaden være selgers ansvar.

Våre advokater har god erfaring med fukt- og vannskader og bistår deg gjerne dersom du ønsker å gå til sak mot selger. Husk: i disse sakene dekkes advokatutgiftene gjennom din forsikring.

Fuktskader bør utbedres umiddelbart

Boligkjøper oppdager ofte fukt- og vannskader på badet en viss tid etter gjennomføringen av kjøpet. Det er viktig at slike skader utbedres relativt raskt da dette kan begrense skadeomfanget. Det koster å skifte ut badet!

Reklamer i tide

Det er viktig at boligkjøper reklamerer til selger innen rimelig tid etter at fukt- og vannskadene er oppdaget eller burde vært oppdaget. Å fremsette reklamasjon raskt overfor selger er viktig for å sikre kjøpers eventuelle krav på utbedring, prisavslag eller erstatning.

Foreligger det en mangel ved fukt på badet?

Selv om det på visningen ser ut som et fint og nyoppusset bad, er det ikke alltid at det grunnleggende arbeidet er gjort tilfredsstillende. Det kan også foreligge mangler ved deler av badet som ikke er synlig for det blotte øyet. Det kan for eksempel være en omfattende jobb å skifte sluk- og rørsystem, slik at selger har latt seg friste til å la dette være når de pusset opp badet. Vannskader på badet er også ofte forårsaket av at sluket ikke har vært tett på grunn av mangler eller feil ved membran.

Selv om badet er pusset opp av fagpersoner trenger ikke dette bety at jobben er forskriftsmessig og fagmessig utført. Det kan foreligge en mangel ved badet selv om det er utført av fagkyndige. Dette følger av rettspraksis.

For at du som boligkjøper skal ha rett til å kreve noe fra selgeren på grunn av feil på badet, må visse vilkår være oppfylt. For det første må det foreligge en mangel ved badet og det må være reklamert innen reklamasjonsfristen. En mangel foreligger dersom selger ikke har gitt kjøper tilstrekkelige opplysninger eller har gitt uriktige opplysninger om boligen, og dette har hatt innvirkning på kjøpet.

Utbedring, prisavslag, erstatning eller heving

Som boligkjøper kan du ha krav på at selger utbedrer skadene. Kjøper kan også ha krav på prisavslag og erstatning for de utgifter som har påløpt i forbindelse med manglene. Hvis manglene ved boligen etter en helhetsvurdering utgjør et vesentlig mislighold fra selgers side, kan kjøper heve kjøpet. Det skal riktignok relativt mye til for å få gjennom et hevingskrav.

Dekning av advokatutgifter

Ta kontakt med våre boligadvokater. Boligforsikringen har rettshjelpsdekning som dekker advokat og sakkyndig bistand i boligsaker. Våre boligadvokater vurderer gratis om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.