Fukt på badet

Det er ikke sjeldent at det forekommer fukt - og vannskader på badet. Et bad brukes relativt ofte og det er viktig at det er satt inn membran, riktige rør og at ventilasjonen er tilstrekkelig god for å unngå slike skader. Det kan være selgers ansvar dersom det er fukt på badet. Våre advokater har god erfaring med slike skader og bistår deg gjerne dersom du har fukt på badet. Husk: i disse sakene dekkes advokatutgiftene gjennom din forsikring.

Du oppdager fukt på badet


Kjøper oppdager ofte fukt- og vannskader på badet en viss tid etter gjennomføringen av kjøpet. Det er viktig at slike skader utbedres relativt raskt da dette kan begrense skadeomfanget. Det koster å skifte ut badet!

Reklamer i tide


Det er viktig at boligkjøper reklamerer til selger innen rimelig tid etter at fukt- og vannskadene er oppdaget eller burde vært oppdaget. Å fremsette reklamasjon ovenfor selger raskt er viktig for å sikre kjøpers eventuelle krav på utbedring, prisavslag eller erstatning.

Foreligger det en mangel ved fukt på badet?


Selv om det på visningen ser ut som et fint og nyoppusset bad, er ikke alltid det grunnleggende arbeidet gjort tilfredsstillende. Å skifte sluket på badet er en omfattende jobb. Mange lar seg seg friste til ikke å skifte sluket og rør når de pusser opp badet. Vannskader på badet er også ofte forårsaket av at sluket ikke har vært tett på grunn av mangler eller feil ved membran. Selv om badet er pusset opp av fagpersoner tilsier ikke dette i seg selv at badet er forskriftsmessig og fagmessig utført. Dermed kan det foreligge en mangel ved badet selv om det er utført av fagkyndige. Dette følger av rettspraksis.
For at kjøper skal ha krav på beføyelser fra selger er det flere forhold som må være oppfylt. For det første må det foreligge en mangel ved badet og det må være reklamert innen reklamasjonsfristen. En mangel foreligger dersom selger ikke har gitt kjøper tilstrekkelige opplysninger eller har gitt uriktige opplysninger om boligen, og dette har hatt innvirkning på kjøpet.

Utbedring, prisavslag, erstatning eller heving


Som kjøper kan du ha krav på at selger utbedrer skadene. Kjøper kan også ha krav på prisavslag og erstatning for de utgifter som har påløpt i forbindelse med manglene. Hvis manglene ved boligen etter en helhetsvurdering utgjør et vesentlig mislighold fra selgers side, kan kjøper heve kjøpet. Det skal riktignok relativt mye til for å få gjennom et hevingskrav.

Dekning av advokatutgifter


Ta kontakt med våre boligadvokater. Boligforsikringen har rettshjelpsdekning som dekker advokat og sakkyndig bistand i boligsaker. Våre boligadvokater vurderer gratis om du har en sak.