Fuktskader på bad

Har du flyttet inn i en nykjøpt bolig og har oppdaget at det er fuktskader på badet? Mange boligkjøpere oppdager dessverre feil og mangler ved boligen. En gjenganger er fuktskader på bad. Dersom du har oppdaget en slik skade, ta gjerne kontakt med vårt kontor så vi kan hjelpe deg.

Ofte betydelige fuktskader

Bad er naturlig nok et rom i boligen som er utsatt for fukt og vann. Av den grunn er det ekstra viktig at dette rommet er tilstrekkelig drenert og at det er brukt forskriftsmessige materialer og løsninger. Det tar gjerne litt tid før man oppdager fuktskader på badet, og da kan den store skaden allerede være inntruffet. Mindre fuktskader kan i seg selv utbedres raskt. Imidlertid er fuktskader gjerne grunnlaget for ytterligere skader på badet.

Fuktskader – sopp og råte på bad

Vannlekkasje eller fuktskader på badet fører ofte til sopp- og råteskader. Dette er ikke alltid like enkelt å utbedre. Fuktskader på bad kan føre til at hele badet må skiftes ut. Dette er fordi skadeomfanget ofte kan være stort på grunn av sopp og råte. Du kan ha krav på et forholdsmessig prisavslag og eventuelt erstatning for utlegg i forbindelse med fuktskadene. Dette fremsettes selger.

Oppdaget fuktskade på bad

Dersom du mistenker at det er fuktskader på badet bør dette undersøkes og avklares raskt for å minimere skadeomfanget. Det er også viktig å reklamere til selger innen rimelig tid etter at fuktskade på bad er oppdaget, eller burde vært oppdaget. Kjøper har også en skadebegrensningsplikt. Våre advokater bistår mange klienter i denne typen saker og kan gi deg råd og bistand om hva du skal gjøre for å sikre dine rettigheter som boligkjøper.

Fuktskade på bad og rettshjelpsdekning

Din forsikring vil dekke utgifter til advokat i en sak om fuktskade på bad. Du betaler en egenandel og forsikringsselskapet betaler det vesentlige av advokatkostnadene. Ta gjerne kontakt med vårt kontor for nærmere informasjon om dette. I saker som gjelder bolig og fuktskader på bad kan det være lurt å ta kontakt med en advokat. Slike saker er ofte noe kompliserte og det oppstår ofte forhold som erfaringsmessig bør vurderes av en advokat.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.