Gratis advokathjelp - bolig

*SVAR INNEN 1 - 24 TIMER*

Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler? Vurderer du advokatbistand? Da bør du lese videre eller ta kontakt med oss. Advokatene i advokatveiledning.no tilbyr gratis førstevurdering for å se om du har en sak å gå videre med. Hver eneste dag omsettes det boliger i høyt tempo og stort omfang. Dessverre er det ikke alltid at boligdrømmen lever opp til forventningene. Har du funnet en potensiell mangel ved boligen er det viktig å handle raskt, slik at reklamasjonsfristen ikke oversittes.

Ønsker du å sjekke ut nærmere om muligheten for gratis advokathjelp i boligsaker? Send oss en melding via kontaktskjemaet:

Gratis advokathjelp i boligsaker - hvordan?

advokatveiledning.no tilbyr vi en gratis førstevurdering av din boligsak. Dette gjelder i saker hvor du tenker at det potensielt vil kunne bli behov for å bruke advokat til å bistå deg i din boligsak. Om du vil bruke advokat, er det imidlertid helt og holdent du som tar stilling til. Den første vurderingen er således vederlagsfri og helt uforpliktende. Dersom du har en sak å gå videre med, og den økonimiske interessen er av noe mer enn beskjeden karakter, vil du ofte være tjent med å la deg bistå av en advokat i tidligst mulig fase, slik at du unngår tabber som potensielt kan ødelegge hele saken din. Typiske eksempler er fristoverskridelse for reklamasjon og foreldelse. Listen er lang og vi blir dessverre også kontaktet av personer som har ventet for lenge. Ikke bli en av disse. Ta tak i saken i dag - ikke vent!

Etter en nærmere vurdering tilbyr i konkrete saker kan vi tilby å etablere oppdraget og starte opp saken vederlagsfritt. Dette etter nærmere avtale. Send en melding via vårt kontaktskjema nederst på siden eller kontakt oss.

Hvilke saker er egnet - gratis advokathjelp bolig, hytte, leilighet.....?

Det er ikke bare ved kjøp av bolig advokatveiledning.no tilbyr gratis førstevurdering. Også ved kjøpt av leilighet, hytte og annen fast eiendom kan vi gi deg en gratis førstevurdering. Det samme gjelder i håndverkersaker, for eksempel etter oppussing. Ved mer bagatellmessige forhold er det sjelden man står overfor en mangel etter loven. For å gi deg en pekepinn på hvilke type saker som kan være egnet, lister vi opp noen eksempler:

Feil med bad

Feil med drenering

Hus med fukt og råte

Lekkasje gjennom tak

Feil på ny bolig

Denne listen er naturligvis ikke uttømmende, kun ment som et oppstilling over eksempler på tilfeller hvor det potensielt foreligger en sak som det er verdt å gå videre med.

Gratis advokathjelp bolig - ta kontakt med oss i dag

Sitter du og lurer på hva du skal gjøre eller om du har en sak? Har du allerede en sak? Ikke vent. Hos advokatveiledning.no får du veiledning i riktig retning på hva du bør gjøre, ikke bare utifra våre artikler, men også gjennom direkte kontakt med våre advokater per telefon eller epost. Denne kontakten er helt gratis. Om du ønsker, etablerer vi et oppdrag etter nærmere avtale og gir deg spesialsiert advokatbistand i din sak. Dette øker muligheten for å vinne frem. Vi sjekker, gratis, om du har krav på dekning av advokatutgifter gjennom din forsikring.

Send oss en beskrivelse av din sak. Bruk gjerne kontaktskjemaet nedenfor. Ved utfyllende beskrivelse er det er enklere for oss å gi deg et bra svar.