I forbindelse med boligkjøp kan du etter kjøpet oppleve at feil og mangler oppstår. Om det foreligger en mangel i avhendingslovens forstand må det ofte gjøres en nærmere og total vurdering av boligen. Spørsmålet i første omgang er hvordan du bør gå fram dersom mistanken om feil dukker opp. Skal du vente og se? Skal du utrede selv? Skal selger involveres med én gang?

Vi  som boligadvokater opplever at en del boligkjøpere oversitter reklamasjonsfristene. Har du kjøpt en bolig med feil? Les mer i vår artikkel nedenunder. Trenger du boligadvokat er du også velkommen til å ta kontakt med oss. I boligsaker tilbyr våre boligadvokater gratis førstevurdering av din mangelssak. Visste du at din boligforsikring dekker utgifter til advokat?

Hjelp – jeg har kjøpt bolig med feil, hva gjør jeg?

Det første du må gjøre når du oppdager en feil er å klage. På fagspråket kalles denne klagen en reklamasjon, og reklamasjon må gis til selger av boligen. Dersom det er et eierskifteselskap inni bildet kan du sende reklamasjon til dem. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å sende reklamasjon til både selger og eierskifteselskap. Ofte vil nok selger «dytte» klagen videre til selskapet.

Reklamasjonen må inneholde informasjon om hva du vil klage på, at forholdet du klager på påberopes som en mangel i lovens forstand, samt hva du vil kreve av hjelp, prisavslag og erstatning. Reklamasjonen må sendes skriftlig slik at du senere kan dokumentere at du har reklamert. Reklamerer du til eierskifteselskap pleier ikke dette å være noe problem. Vær imidlertid sikker på at du har reklamert, og vær sikker på at den har kommet fram.

Fristen for å reklamere når du har kjøpt bolig med feil

I henhold til avhendingslovens bestemmelser, er den absolutte fristen 5 år. Dessverre er det en god del som tror at man kan sitte og se på feilen i 5 år og se hvordan den eventuelt utvikler seg. Dette er ikke riktig! Den absolutte fristen oppstiller et utgangspunkt for hvor lenge det er anledning til å reklamere, men heller ikke denne regelen består uten unntak.

Den viktigste fristen er den som kalles den relative reklamasjonsfristen. Fra du burde oppdaget, eller oppdaget mangelen, må det helst ikke gå mer enn 2 måneder. Her opplever vi dessverre at mange ødelegger saken sin. Venter du for lenge med å reklamere mister du muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Det er veldig unødvendig og kan bli veldig dyrt. Har du kjøpt bolig med feil må du ta affære med en gang og ikke vente. Er du i tvil rundt dette kan du gjerne ta kontakt med oss.

Kjøpt bolig med feil og har reklamert – hva nå?

Når reklamasjonen er innsendt vil som regel motpart be om nærmere dokumentasjon for mangelen. Dersom du har kjøpt bolig med feil kan det lønne seg å bruke advokat fra dag 1, og i hvert fall på dette tidspunktet og stadium av saken kan det være smart å koble inn en advokat. Jo mer du gjør selv, desto større er sjansen for å gjøre noe feil. Du kan også bli misforstått eller vikle deg inn i en «felle» der du for eksempel vektlegger helt feil opplysninger. Det er viktig med god dokumentasjon, og våre boligadvokater vet som regel hva som er viktig å vektlegge av dokumentasjon.

Eierskifteselskapet vil etter hvert behandle reklamasjonssaken, og meget ofte kommer forsikringsselskapet frem til at det ikke foreligger en mangel. Med andre ord kommer det heller ikke på tale å fikse noe, gi erstatning eller prisavslag. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet bør du koble inn advokat dersom du ikke allerede har gjort det. Ikke ta avslaget som et endelig avslag. Som boligadvokater opplever vi ofte at saken er høyest prosedabel og at den kan gi uttelling, selv om eierskifte blankt har avvist ansvar.

Bruk av advokat når man har kjøpt bolig med feil

Fra det tidspunkt eierskifteselskapet avslår din reklamasjon vil du ha krav på dekning av advokatutgifter over din forsikring gjennom hus- eller innboforsikring. Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene. Du har således meget lite å tape på å la en advokat bistå deg. Hos Austin Lyngmyr tilbyr våre advokater en gratis førstevurdering dersom du har fått avslag fra eierskifteselskapet.

Vurderer du bistand i din sak? Send oss en beskrivelse av din sak – du får svar innen kort tid.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.