I 2017 tok det seg opp med saker som omhandler såkalt skjeggkre. Mange er nok kjent med sølvkre, som mange har hatt i boligen sin gjennom tidene i Norge. Sølvkre holder stort sett til på bad, kjøkken og tilsluttede steder. Sølvkre liker rom med fukt. Skjeggkreet kan derimot potensielt ta seg til rette i hele boligen, også på tørre steder.

Skjeggkreet ligner rent visuelt, men et trent øye vil se at skjeggkreet er mer hårete, ofte større og har lenger «følehorn» og «hale». Skjeggkreet kan gå oppover langs vegger og tak, men dette klarer ikke sølvkreet. Har du kjøpt bolig med skjeggkre kan det etter praksis i utgangspunktet være muligheter for store prisavslag. Prisavslagene man har sett hittil har vært på alt fra flere hundretusen til over kr 1 000 000.

Har du en mulig boligsak i forbindelse med skjeggkre eller andre skadedyr kan du ta kontakt for en gratis førstevurdering av din sak. En våre boligadvokater vil veilede deg. Bruk kontaktskjemaet nederst på siden. I konkrete tilfeller utgjør ikke skjeggkre en mangel. Det kan være av flere årsaker. I 2019 mente lagmannsretten i en konkret sak at skjeggkre ikke utgjorde noe varig verdiminus for den aktuelle boligen (LA-2018-144683). Les mer om resultat av vårt arbeid: Skjeggkresaker med store prisavslag.

Hva er skjeggkre?

Vi er advokater og ikke biologer. Vi har selv satt oss grundig inn i hva skjeggkre er, men overlater til biologene og forklare inngående om skjeggkreets opprinnelig og utvikling. Vi anbefaler å lese stoff fra Folkehelseinstituttet eller Mycoteam dersom du ønsker å lese mer inngående om skjeggkre.

Det skal imidlertid kort nevnes at skjeggkre ligner på sølvkre. Skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013, men sannsynligvis har de vært her lenger, siden de fleste lett forveksler skjeggkre med sølvkre. Skjeggkreet er ikke kjent for å gjøre særlig fysisk skade, men de opptrer i store deler av boligen og kan være en betydelig mental belastning.

Ulike måter å bekjempe skjeggkre

Følelsen av skjeggkre-invasjon, samtidig som man vet at de er veldig vanskelige å bli kvitt er naturligvis en belastning i seg selv. Per april 2017 har man ingen sikker metode for å fjerne skjeggkre. Det beste ekspertene har kommet frem til hittil er at en kombinasjon av en rekke tiltak som krever betydelig egeninnsats kan holde problemet noe nede. I praksis vil dette si at man må støvsuge hyppig, tette sprekker, bruke limfeller eller limetape og bruke egnet insektsmiddel på riktig måte og sted.

Forøvrig viser vi som sagt til overfor nevnte instanser og skadedyrfirma for nærmere praktiske spørsmål om skjeggkre og saneringstiltak. Etter vår oppfatning er ulike firmaer og instanser ikke nødvendigvis enige om hva som er effektive metoder og hva som er mindre effektive. For eksempel anbefales støvsuging av enkelte, mens andre vil hevde det ikke er så effektivt fordi insektene er aktive om natten og at det i så fall da må støvsuges om natten, noe som igjen er lite praktisk.

Oppdaget skjeggkre – reklamasjon

Har du oppdaget skjeggkre i boligen din må du reklamere til selger og eierskifteselskapet. Dette kan du gjøre selv, men i skjeggkresaker anbefaler vi å kontakte advokat så fort som mulig. Du bør også velge en advokat med inngående kjennskap til problemet. Skjeggkre-saker er fortsatt veldig nytt i Norge, og det er viktig å bruke både takstmenn og øvrige fagfolk med inngående kjennskap til insektet. Husk at en rettidig reklamasjon er svært viktig. Venter du for lenge kan selger og eierskifteselskapet påberope seg for sen reklamasjon og da har du ikke lenger noe krav. Fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen bør det ikke gå mer enn to måneder. Det er tommelfingerregelen.

Hvorfor skal du reklamere? Problemet er kanskje løst med litt spray, tenker mange. Ja, det kan medføre at problemet justeres ned for en periode, men skjeggkreet har altså vist seg å være vanskelig å bekjempe, selv for  fagfolk. Skjeggkreforekomsten har således, ved siden av den mentale belastningen, vist seg å også kunne gi store utslag for boligprisen. Flere erfarne meglere har tatt til ordet for voldsomme prismessige konsekvenser av skjeggkreforekomst og manglende opplysninger om kre i boligen. Andre meglere har aldri hørt om skjeggkre. Det er altså sentralt å konferere med personer som kjenner til insektet.

Kjøpt bolig med skjeggkre – kontakte advokat?

Grunnen til at du bør kontakte advokat med særlig kjennskap til problematikken er fordi man da vil få en optimal oppfølgning av saken. Du risikerer ikke å «ødelegge» saken, for eksempel ved å oversitte en frist eller takke ja til et tilbud som kanskje var for dårlig. Advokaten vil også vite hva som er helt nødvendig og sentralt å foreta seg i saken for å sikre viktige bevis.

Utgifter til advokat

Hvis det foreligger tvist mellom deg og selger eller eierskifteforsikringsselskapet, dekkes advokatutgiftene med 80%. Dette etter betaling av grunnegenandel på 2000 – 4000 kr. Du har derfor svært lite å tape på å la en profesjonell advokat med kjernekunnskap om problemstillingen hjelpe deg. Denne utgiften er svært liten sammenliknet med hva du rettmessig kan oppnå. Vi hjelper deg med søknad om rettshjelp.

Gratis førstevurdering

Vi tilbyr gratis førstevurdering i boligsaker. Det du bør sjekke er om det på noen måte er opplyst om at det kan være insekter eller skadedyr i boligen i salgsdokumentasjonen. Er det gitt noen form for risikoopplysninger ønsker vi gjerne å vite om dette, slik at vi kan ta dette med i vurderingen av om du har en sak eller ikke. Skriv videre litt om hva som er problemet, når det ble oppdaget og hva som er status per i dag. Send inn dine opplysninger via kontaktskjemaet nedenfor, så vil du bli kontaktet av en av våre boligadvokater.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.