Kjøpt hus med fukt og råte

Fukt- og råteskader er noen av de vanligste problemene som oppstår etter huskjøp. Fukt- og råteskader oppstår gjerne etter lekkasjer eller dårlig drenering av huset. Slike skader på hus medfører ofte store utbedringskostnader da deler av huset gjerne må byttes helt ut.

Dersom du har kjøpt hus med fukt- og råteskader, har du også rettigheter. Kjøper kan i mange tilfeller fremsette krav mot selger ved kjøp av hus med fukt og råte.

Bolig solgt «som den er»

Det er avhendingslova som regulerer kjøp av bolig. De fleste hus selges som de er, men likevel kan kjøper gjøre mangler gjeldende ovenfor selger. For at selger skal være ansvarlig for fukt- og råteskader, må disse skadene foreligge ved huset på overtakelsestidspunktet. Følgelig dersom fukt og råte oppstår etter dette tidspunktet er ikke selger ansvarlig.

Vil du vite mer? Les om avhendingsloven § 3-9 her.

Fukt og råte: en mangel

Fukt og råte er å anse som en mangel ved boligen. Dette gjelder dersom huset er i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes av kjøperen ved kjøpet, og dersom selgeren ikke har overholdt sin opplysningsplikt om forhold ved boligen. Hva som ligger i vesentlig dårligere stand er ikke helt klart. Rettspraksis tilsier at dette tilsvarer utbedringskostnader på mellom 3-5 % av kjøpesummen. Dette er imidlertid en indikasjon og hver sak må vurderes konkret.

Reklamer på fukt og råte

Det er viktig at kjøper reklamerer til selger innen rimelig tid etter at fukt og råte oppdages eller burde vært oppdaget. Rettspraksis tilsier at rimelig tid er omtrent to måneder. Uansett er det lurt å reklamere så snart fukt og råte oppdages. Kjøper har blant annet en tapsbegrensningsplikt. Det betyr at kjøper må passe på at skadene ikke blir verre.

Utbedring, prisavslag, erstatning eller heving som følge av fukt og råte

Kjøper kan kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving dersom huset har fukt- og råteskader som selger er ansvarlig for. Prisavslaget beregnes forholdsmessig ut fra utbedringskostnadene. Erstatning kan kreves for det økonomiske tapet kjøper har hatt som følge av manglene ved huset. Dersom fukt og råte utgjør et vesentlig avtalebrudd, kan kjøper heve huskjøpet. Det skal som regel mye til for å heve et huskjøp.

Ta kontakt ved fukt og råte

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kjøpt hus med fukt og råte. Vi har bred erfaring med tilsvarende saker og bistår deg gjerne. En advokat har kunnskap om hva som er viktig å gjøre til hvilken tid i slike saker.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.