Kjøpt bolig med feil - når må du reklamere?

I forbindelse med boligkjøp kan du etter kjøpet oppleve at feil og mangler oppstår. Om det foreligger en mangel i avhendingslovens forstand må det ofte gjøres en nærmere og total vurdering av. Spørsmålet i første omgang er hvordan du bør handle dersom mistanken om feil dukker opp. Skal du vente og se? Skal du utrede selv? Skal selger involveres med en gang? Du sitter kanskje med svaret. I så fall er det bra. Vi opplever som boligadvokater at en del boligkjøpere oversitter reklamasjonsfristene. Har du kjøpt en bolig med feil? Les mer i vår artikkel nedenunder. Trenger du boligadvokat er du også velkommen til å ta kontakt med oss.

I boligsaker tilbyr våre boligadvokater gratis førstevurdering av din mangelssak. Visste du at din boligforsikring dekker utgifter til advokat? Ta kontakt for nærmere info.

Hjelp - jeg har kjøpt bolig med feil, hva gjør jeg?


Det første du må gjøre når du oppdager en feil, det er å klage. På fagspråket kalles denne klagen en reklamasjon, og reklamasjon må gis til selger av boligen. Dersom det er eierskifteselskap inni bildet kan du sende reklamasjon til dem. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å sende reklamasjon til både selger og eierskifteselskap. Ofte vil nok selger "dytte" klagen videre til selskapet. Reklamasjonen må inneholde informasjon om hva du vil klage på, at forholdet du klager på påberopes som en mangel i lovens forstand, samt hva du vil kreve av hjelp, prisavslag, erstatning osv. Reklamasjonen må sendes skriftlig, slik at du senere kan dokumentere at du har reklamert. Reklamerer du til eierskifteselskap pleier ikke dette å være noe problem. Vær imidlertid sikker på at du har reklamert og vær sikker på at den har kommet frem.

Fristen for å reklamere når du har kjøpt bolig med feil


I hendhold til avhendingslovens bestemmelser, er den absolutte fristen 5 år. Dessverre er det en god del som tror at man kan sitte og se på feilen i 5 år og se hvordan den eventuelt utvikler seg. Dette er IKKE riktig. Den absolutte fristen oppstiller et utgangspunkt for hvor lenge det er anledning til å reklamere, men heller ikke denne regelen består uten unntak. Den viktigste fristen er den som kalles den relative reklamasjonsfristen. Fra du burde oppdaget, eller oppdaget mangelen, må det helst ikke gå mer enn 2 måneder. Her opplever vi dessverre at mange ødelegger saken sin. Venter du for lenge med å reklamere mister du muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Det er veldig unødvendig og kan bli veldig dyrt. Har du kjøpt bolig med feil må du ta affære med en gang og ikke vente. Er du i tvil rundt dette kan du gjerne ta kontakt med oss.

Kjøpt bolig med feil og har reklamert - hva nå?


Når reklamasjonen er innsendt vil som regel motpart be om nærmere dokumentasjon for mangelen. Dersom du har kjøpt bolig med feil kan det lønne seg å bruke advokat fra dag 1, og ihvertfall på dette tidspunktet og stadie av saken kan det være smart å koble inn en advokat. Jo mer du gjør selv, desto større er sjansen for å gjøre noe feil. Du kan også bli misforstått eller vikle deg inn i en "felle" der du for eksempel vektlegger helt feil opplysninger. Det er viktig med god dokumentasjon og våre boligadvokater vet som regel hva som er viktig å vektlegge av dokumentasjon. Eierskifteselskapet vil etterhvert behandle reklamsjonssaken, og meget ofte kommer forsikringsselskapet frem til at det ikke foreligger en mangel. Med andre ord kommer det heller ikke på tale å fikse noe, gi erstatning eller prisavslag. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet må du koble inn advokat, dersom du ikke allerede har gjort det. Ikke ta avslaget som et endelig avslag. Som boligadvokater opplever vi ofte at saken er høyest prosedabel, den kan gi uttelling, selv om eierskifte blankt har avvist ansvar.

Bruk av advokat når man har kjøpt bolig med feil


Fra det tidspunkt eierskifteselskapet avslår din reklamasjon vil du ha krav på dekning av advokatutgifter over din boligforsikring(hus/innbo). Du betaler kun egenandel i henhold til vilkårene. Du har således meget lite å tape på å la en advokat bistå deg. Hos Austin Lyngmyr tilbyr våre advokater en gratis førstevurdering dersom du har fått avslag fra eierskifteselskapet.

Vurderer du bistand i din sak? Send oss en beskrivelse av din sak - du får svar innen kort tid