Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring selger tegner, som dekker selgers ansvar for feil og mangler ved salg av bolig. Eierskifteforsikringen dekker således selgers ansvar etter avhendingslova.

Kjøper fremmer krav direkte til forsikringsselskapet

Dersom kjøper oppdager feil eller mangler ved boligen og selger har tegnet eierskifteforsikring, kan kjøper fremme sitt krav direkte ovenfor selgers forsikringsselskap. Hvis det foreligger ansvar for selger, er det selgers eierskifteforsikring som dekker kjøperens krav. Svært ofte er det imidlertid slik at eierskifteselskapet gir avslag. Da er det mange som faller av lasset, og ikke orker å ta kampen. Den kampen kan det imidlertid lønne seg å ta, og du trenger ikke ta den selv. Flere av våre advokater jobber mye med saker for forbrukere som fremmer krav overfor eierskifteselskapene. De mest kjente selskapene er NCL (Norwegian Claims Link) og Protector.

Husk: i disse sakene er det slik at forsikringen din dekker advokatutgiftene. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og gratis vurdering av din sak.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid

Når du oppdager feil eller mangler ved boligen, er det viktig at du reklamerer til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Rimelig tid anses å være innen tre måneder når det gjelder fast eiendom eller bolig. Kjøper kan også reklamere direkte til selgers eierskifteforsikringsselskap. Den absolutte reklamasjonsfristen for mangler ved kjøp av bolig er fem år.

Klage på avslag fra forsikringsselskapet

Ofte vil ikke selger eller selgers eierskifteforsikringsselskap erkjenne ansvar for feil og mangler ved bolig. I det tilfellet der kjøper har fått avslag på sin reklamasjon, kan kjøper klage på avslaget. Hvis kjøper ikke kommer til enighet med eierskifteforsikringsselskapet til selger, kan kjøper ha andre klagemuligheter. Kjøper kan klage på avslaget til Finansklagenemnda hvis boligen er kjøpt brukt. Klage sendes til Boligtvistnemnda dersom det er en ny bolig.

Erfaringsmessig er det ofte vanskelig for kjøper å få gjennomslag for sitt krav ovenfor selgers eierskifteforsikringsselskap. Dette kan selvfølgelig være basert på en riktig vurdering av selskapet, men ikke alltid. Det er mange boligsaker som til slutt havner i retten, og også kjøper vinner ofte frem med sine krav her. Dette tilsier at forsikringsselskapet flere ganger tar feil i sin vurdering av kravet fra kjøpers side.

Vi bistår med søknad om rettshjelpsdekning

Du kan ha krav på dekning av advokatutgifter i saker som gjelder avslag og klage på eierskifteforsikring. Din innboforsikring dekker 80 % av dine advokatutgifter. Egenandelen er på rundt kr 4000. Vi hjelper deg å søke om dekning gjennom ditt forsikringsselskap.

Ta gjerne kontakt

Det kan være lurt å kontakte en advokat dersom du som kjøper har fått avslag på ditt krav fra forsikringsselskapet. Selskapet er en profesjonell aktør og mange kan la seg skremme slik at kjøper godtar avslaget fra forsikringsselskapet. Våre advokater har god og bred kompetanse på slike saker. Vi bistår deg gjerne. Ta kontakt for en gratis førstevurdering av din sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.