Lekkasje i tak

I et land som Norge, med mye nedbør og vind, er det avgjørende at hustakene våre tåler en del. I deler av landet er vi svært utsatt for vannlekkasjer, og ofte er det slik at lekkasjer i tak først oppdages når store deler av boligen er råte- og vannskadet på grunn av vanninnsig. Da blir utbedringen kostbar.

I en nykjøpt bolig er det ikke før vannet har trukket inn i husets vegger at skadene og følgelig manglene ved taket oppdages av kjøper. Et aktuelt spørsmål i slike tilfeller, er hvem som er ansvarlig for regningen.

Selgers opplysningsplikt overfor kjøper

Selger har en opplysningsplikt ovenfor kjøper. Det vil si at selger plikter å opplyse kjøper om forhold ved boligen som kan ha innvirkning på kjøpet eller som er av betydning for kjøper. Selger plikter også å gi riktige opplysninger om boligen. Ved lekkasje fra tak hvor det er usikkerhet rundt tilstand og utbedring, er hovedregelen at man har en klar opplysningsplikt.

 Les mer om avhendingsloven § 3-9

Lekkasje i tak regnes ofte som en mangel

Mange boligkjøpere opplever at det er lekkasje i taket på boligen. Vann siger inn i vegger og tak og kan påføre boligen betydelige fukt-, råte- og muggskader. Slike skader må utbedres for at boligen ikke skal bli totalt ødelagt. Lekkasjeskadene må gjerne utbedres innen kort tid. Det foreligger en mangel ved boligen dersom taket gjør at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kan forvente. Dette må ses i forhold til kjøpesummen, og også andre faktorer. I mange tilfeller vil lekkasje i taket utgjøre en mangel ved boligen som selger er ansvarlig for.

Reklamasjon skal skje innen tre måneder

For at kjøper skal ha sitt mangelskrav i behold må det reklameres til selger. Reklamasjonsfristen er innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen ved boligen. Rimelig tid er etter høyesteretts praksis fastsatt til innen tre måneder.

Det er viktig at kjøper reklamerer til selger før vedkommende selv starter utbedring eller reparasjon av taket. Begynner kjøper selv på utbedringene av taket, kan kjøper risikere å miste muligheten til å få igjen noe fra selger.

Kjøper kan ha krav på kompensasjon

Hvis lekkasjene i taket utgjør en mangel ved boligen og kjøper har reklamert i tide, har kjøper krav på en kompensasjon. Kjøper kan ha krav på utbedring av taket, prisavslag, og erstatning for utgifter de har hatt i forbindelse med lekkasjene. Kjøper kan også i noen tilfeller heve kjøpet dersom lekkasjene utgjør en vesentlig mangel ved boligen. Det er mange saker om lekkasje i tak som ender i sak for domstolene. Flere saker ender med at kjøper får tilkjent flere hundretusen i prisavslag og erstatning på grunn av lekkasje i taket.

Du kan få dekket utgifter til advokatbistand

Ta kontakt med en av våre boligadvokater. Boligforsikringen har rettshjelpsforsikring som dekker advokat og sakkyndig bistand. Våre boligadvokater gjør en gratis vurdering for å finne ut om du har en sak.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.