Lekkasje tak

Vi trenger alle tak over hodet. I et land som Norge med mye nedbør og vind må hustakene våre tåle en del. Lekkasjer i tak oppdages ofte for sent slik at store deler av boligen er råte- og vannskadet på grunn av vanninnsig. Det er først når vannet har trukket inn i husets vegger at skadene og følgelig manglene ved taket oppdages av kjøper. Det er kostbart å reparere eller skifte ut taket på huset. Men hvem er ansvarlig for regningen ? Våre advokater bistår jevnlig klienter som sliter i denne type saker. Vi tilbyr gratis førstevurdering dersom du har en konkret sak.

"As is" - lekkasje tak således ingen mangel, eller?


De fleste boliger her til lands selges med en såkalt as-is-klausul. Boligen selges med andre ord "som den er". Dette er en fraskrivelse av selgers ansvar for feil og mangler ved boligen. Likevel kan ikke selger gå fri for ansvar for alle feil og mangler. Et typisk tilfelle der kjøper kan ha sitt krav i behold, er ved lekkasje i taket.

Selgers opplysningsplikt - lekkasje tak ved tidligere anledning?


Selv om boligen er solgt som den er har selger fremdeles plikter. Selger har en opplysningsplikt ovenfor kjøper. Det vil si at selger plikter å opplyse kjøper om forhold ved boligen som kan ha innvirkning på kjøpet eller som er av betydning for kjøper. Selger plikter også å gi riktige opplysninger om boligen. Ved lekkasje fra tak hvor det er usikkerhet rundt tilstand og utbedring vil man ha en klar opplysningsplikt som den klare hovedregel.

Lekkasje tak - mangel


Mange boligkjøpere opplever at det er lekkasje i taket på boligen. Vann siger inn i vegger og tak og kan påføre boligen betydelige fukt-, råte-, og muggskader. Slike skader må utbedres for at boligen ikke skal bli totalt ødelagt. Lekkasjeskadene må gjerne utbedres innen kort tid. Det foreligger en mangel ved boligen dersom taket gjør at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kan forvente. Dette må ses i forhold til kjøpesummen, og også andre forhold. I mange tilfeller vil lekkasje i taket utgjøre en mangel ved boligen som selger er ansvarlig for.

Reklamasjon ved lakksje fra tak


For at kjøper skal ha sitt mangelskrav i behold må det reklameres til selger. Reklamasjonsfristen er innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen ved boligen. Rimelig tid er etter høyesteretts praksis fastsatt til innen tre måneder. Det er viktig at kjøper reklamerer til selger før vedkommende selv starter utbedring eller reparasjon av taket. Begynner kjøper selv på utbedringene av taket, kan kjøper risikere å miste muligheten til å få igjen noe fra selger.


Hva kan kjøper kreve ?


Hvis lekkasjene i taket utgjør en mangel ved boligen og kjøper har reklamert i tide, har kjøper krav på en kompensasjon. Kjøper kan ha krav på utbedring av taket, prisavslag, erstatning for utgifter kjøper har hatt i forbindelse med lekkasjene og kjøper kan heve kjøpet dersom lekkasjene utgjør en vesentlig mangel ved boligen.
Det er mange saker om lekkasje i tak som ender i sak for domstolene. Flere saker ender med at kjøper får tilkjent flere hundretusen i prisavslag og erstatning på grunn av lekkasje i taket.

Dekning av boligadvokat ved lekkasje tak - saker


Ta kontakt med en av våre boligadvokater. Boligforsikringen har rettshjelpsforsikring som dekker advokat og sakkyndig bistand. Våre boligadvokater vurderer gratis om du har en sak.