Når foreligger det et tilfelle der eiendommen er i "vesentleg ringare stand"? Handler dette kun om prosenter? Hva spiller inn? Det skal vi se litt nærmere på i denne artikkelen.

Utbedringssummen er relevant ved mangeslvurderingen

Utbedringssummen

Etter avhl. § 3-9 annet punktum kan det foreligge en mangel dersom boligen er i «vesentlig ringare stand». Hva som ligger i dette begrepet er for mannen i gata nesten umulig å ha noe formening om. Begrepet er ullent. I praksis er man gjerne hen til to vesentlige forhold:

  1. Hva koster det å utbedre mangelen, sett i forhold til kjøpesummen?
  2. Hva med forholdene forøvrig? Er avvikene innenfor eller utenfor det påregnelige, alle relevante forhold tatt i betraktning?

5-6% av kjøpesummen – kalkulatorjussen

Eierskifteselskapene avslår ofte krav fordi mangelen ikke utgjør nok i kroner og øre. Dersom utbedringssummen ligger under 5-6% av kjøpesummen blir ofte kravet avslått med begrunnelse om at utbedringssummen ikke er høy nok. Det er da særlig to forhold man må være klar over. For det første må man være trygg på at estimatet er til å stole på. Har eierskifteselskapets takstmann kommer til en lav utbedringssum trenger ikke dette være riktig. Om du er i tvil bør du engasjere en objektv uavhengig takstmann uten binding til selskapene.

Mangelsvurderingen kan dessuten ikke skje utelukkende ved anvendelse av «kalkulatorjuss». Husk at utbedringssummen kun er et av flere momenter i mangelsvurderingen. I rettspraksis er det eksempler på at man har vunnet frem selv om utbedringssummen var godt under 5-6% av kjøpesummen.

Husk at det kan foreligge en mangel helt uavhengig av «prosentsats», dersom eiendommen er solgt med uriktige opplysninger eller vesentlige opplysninger som var kjent eller måtte være kjent for selger ikke ble gitt.

Mottatt avslag? Vi sjekker saken for deg

Har du mottatt avslag fra eierskifteselskapet? Vi tilbyr gratis førstevurdering for å se om du kan ha en sak å gå videre med. Undersøkelsen er naturligvis helt uforpliktende. Ønsker du vår hjelp vil saken bli overført til en av våre boligadvokater. Forsikringen dekker 80% av utgiftene til advokat etter grunnegenandelen på kr 3000 – 4000.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.