Kjøper du bolig som har vært brukt av andre, er det avhendingsloven som regulerer avtaleforholdet utover avtalen i seg selv.

Manglende opplysninger – «mangel» i lovens forstand

I henhold til avhendingsloven kan det foreligge en mangel ved boligen dersom selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som du burde fått vite før du kjøpte boligen. Avhendingsloven § 3-7 lyder som følger:

Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.

Dersom det foreligger manglende opplysninger om mus eller andre skadedyr, som har vært i boligen før du overtok, vil det være et forhold som rammes av denne bestemmelsen. Et eksempel har vi i en dom fra Agder lagmannsrett fra 2013, hvor retten uttaler:

«Selv om det var påregnelig med mus på eiendommen, ville opplysninger om selgers kontakt med eget forsikringsselskap og lukt og krafsing i vegg på barnerom kort tid før eiendommen ble lagt ut til salgs, hatt en prisdempende effekt. Riktignok var kjøpernes motivasjon for å overta eiendommen høy, men det er likevel mest sannsynlig at de hadde lagt inn et lavere bud, spesielt med tanke på at det kunne være mus i veggen på barnerommet. Etter en konkret vurdering har lagmannsretten kommet til at prisavslaget bør settes til kr 200.000.»

Når er det opplysningssvikt?

I denne type saker er det viktig at man klarer å sannsynliggjøre at selger visste om det problemet som utgjør en mangel, og at selger har latt være å bringe opplysningen videre. Opplysningssvikt kan være en ren forglemmelse eller annen form for uaktsomhet. I andre saker har selger mer bevisst latt være å komme med opplysninger som har prisdempende effekt.

Videre er det helt avgjørende om den manglende opplysningen kan ansees å ha virket inn på avtalen. Dersom manglende opplysninger dreier seg om forhold av mer bagatellmessig karakter vil det ikke være en mangel i avhendingslovens forstand.

Trenger du bistand i din sak?

Opplever du at selger har unnlatt å komme med viktige opplysninger er det viktig å reklamere raskt. Får du avslag er du velkommen til å ta kontakt med oss for bistand i din sak. Advokatveiledning jobber mye med boligjus. Forsikringen din dekker 80% av advokatutgiftene inntil kr 100 000 fra det tidspunkt det foreligger tvist. Send oss gjerne en melding via kontaktskjemaet vårt nedenfor.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.