Mangler ved kjøp av bolig

Kjøp av bolig er ofte en stor investering for kjøper. Denne typen investering er noe de fleste av oss kun gjør noen få ganger i løpet av livet. Boligen representerer et mer eller mindre varig formuesgode og har en stor økonomisk verdi.

Mange kjøpere opplever dessverre at boligen ikke er i den stand som de hadde forventet. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hva du eventuelt har krav på.

Kategorisk avvisning av mangelskrav – ingen grunn til å miste motet

Vi har flere boligadvokater som til enhver tid jobber med reklamasjonssaker knyttet til bolig og hytter. Ofte er det slik at selger eller eierskifteselskapet kategorisk avviser ethvert mangelskrav.

Ikke legg dette til grunn helt ukritisk. Ofte vil du nemlig ha en sak å gå videre med, og dette sjekker vi for deg helt gratis. Har du en sak å gå videre med, er det i tillegg slik at din forsikring dekker utgiftene til advokat i henhold til forsikringsvilkårene. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering. Ikke gi deg før du i det minste har fått vurdert spørsmålet. Det er du som blir sittende med problemet og regningen hvis du ikke foretar deg noe.

Vi hører gjerne fra deg, dersom du trenger advokat i forbindelse med din bolig.

Mangelvurdering med utgangspunkt i kjøpskontrakten

Det er avhendingslova som regulerer overdragelse av fast eiendom. Det foreligger en mangel ved boligen dersom den ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustning eller annet som følger av avtalen. Ved vurderingen av om det foreligger mangler ved boligen må det derfor tas utgangspunkt i salgsoppgaven, takst og kjøpekontrakten.

Det kan også foreligge mangler ved boligen dersom selger ikke har gitt tilstrekkelige opplysninger om boligen. Kjøpers forventninger eller generelle krav til boligen er også av betydning ved vurderingen av om det foreligger en mangel ved boligen. Har du kjøpt ett nybygg, er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse. Det finnes altså ikke noen egen boliglov, men et tosporet system gjennom to lover som regulerer hvert sitt område. Vurderingene er forskjellig fra lov til lov. Dette hjelper vi deg naturligvis med.

Dine rettigheter ved kjøp av bolig med feil og mangler

Når det er noe galt med en bolig, koster det ofte store summer å utbedre. Ofte vil vesentlighetskravet derfor være oppfylt. Dersom forsikringsselskapet sender ut en takstmann som kommer frem til at feilen kan utbedres med lettvinte løsninger til en billig penge, bør du ikke legge dette ukritisk til grunn.

Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt

På den ene siden har selger en opplysningsplikt når det foreligger kjente mangler eller feil ved boligen. Selger plikter å opplyse kjøper om svake punkter ved boligen som selger vet om. Samtidig har kjøper en undersøkelsesplikt, noe som innebærer at kjøper plikter å undersøke boligen. Dersom det er synlige feil eller mangler ved boligen plikter kjøper å undersøke dette nærmere. I henhold til rettspraksis går selgers opplysningsplikt foran kjøpers plikt til å undersøke.

Det kan uansett være lurt å ta kontakt med en advokat dersom du mener du kan ha en mangel ved din bolig. Vi har god erfaring med mangler ved kjøp av bolig. Ta kontakt for en uforpliktende gratis førstevurdering.

Hva kan boligkjøper ha krav på?

Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan kjøper ha krav på blant annet prisavslag, erstatning og mulig heving av boligkjøpet. Dersom kjøper krever prisavslag og erstatning, må det vurderes om kjøper ikke har fått tilstrekkelige eller riktige opplysninger om boligen, eller om det foreligger manglende opplysninger om boligen fra selgers side.

Reklamasjon – gjør det i tide

Etter at du har kjøpt en bolig er det viktig at du sjekker og går gjennom boligen. Dersom du da oppdager noe du tror kan være en mangel er det viktig at du som kjøper reklamerer overfor selger og selgers forsikringsselskap så raskt som mulig. Også selv om du ikke vet årsaken til feilen. Det er egne reklamasjonsfrister i loven. Reklamasjonsfristene må overholdes for at kjøper har sine rettigheter i behold.
Den absolutte reklamasjonsfristen for bolig er fem år. Den relative reklamasjonsfristen gjelder at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter han vedkommende oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er å anse innen rimelig tid ved reklamasjon på mangler ved kjøp av bolig, er fastsatt av domstolene til å være rundt fire måneder. Dersom reklamasjon fremsettes senere enn dette, kan kravet til kjøper være tapt. Allerede ved reklamasjonstidspunktet kan det være lurt å kontakte en advokat.

Mangel ved bolig – advokat dekkes av din forsikring

Boligforsikringen har rettshjelpsdekning som dekker advokatbistand i boligsaker. Vi tar dette direkte med ditt forsikringsselskap.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.