Mangler ved kjøp av bolig- prisavslag eller erstatning?

*Gratisførstevurdering fra boligadvokater*

*Advokatutgifter dekkes av din forsikring*

Kjøp av bolig er ofte en stor investering for kjøper. Investeringen er noe de fleste av oss gjør kun noen få ganger i løpet av livet. Boligen representerer et mer eller mindre varig formuesgode og omfatter en stor økonomisk verdi. Mange opplever dessverre at boligen ikke alltid er i den stand man som kjøper hadde forventet.

Vi har flere boligadvokater som til enhver tid jobber med reklamasjonssaker knyttet til bolig og hytter. Ofte er det slik at selger eller eierskifteselskapet kategorisk avviser ethvert mangelskrav. Enten får du gjerne høre at mangelen ikke er vesentlig nok eller at du måtte påregne at mangler kunne være til stede fordi du kjøpt boligen som den er, eller "as is". Ikke legg dette til grunn helt ukritisk. Ofte vil du nemlig ha en sak å gå videre med, og dette sjekker vi for deg helt gratis. Har du en sak å gå videre med, er det i tillegg slik at din forsikring dekker utgiftene til advokat i henhold til forsikringsvilkårene. Du har derfor svært lite å tape ved å få en uforpliktende vurdering. Ikke gi deg før du i det minste har fått vurdert spørsmålet. Det er du som blir sittende med problemet og regningen, hvis du ikke foretar deg noe.

Les gjerne mer i vår artikkel nedenfor. Der får du en del generelle innspill. I din konkrete sak kan du sende oss en melding via meldingsskjemaet nedenfor.

Vi hører gjerne fra deg, dersom du trenger advokat i forbindelse med din bolig.

Mangel bolig

Det er avhendingslova av 1992 som regulerer overdragelse av fast eiendom. Utgangspunktet for mangelsvurderingen er avhendingslova § 3-1. Det foreligger en mangel ved boligen dersom den ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustning eller annet som følger av avtalen. Ved vurderingen av om det foreligger mangler ved boligen må det derfor tas utgangspunkt i kjøpekontrakten og hva som følger av denne. Det kan også foreligge mangler ved boligen dersom selger ikke har gitt tilstrekkelige opplysningen om boligen. Kjøpers forventninger eller generelle krav til boligen er også av betydning ved vurderingen av om det foreligger en mangel ved boligen. Har du kjøpt ett nybygg, er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse. Det finnes altså ikke noen egen boliglov, men et tosporet system gjennom to lover som regulerer hvert sitt område. Vurderingene er forskjellig fra lov til lov. Dette hjelper vi deg naturligvis med.

Solgt som den er - as is

De fleste "som den er" boliger selges med en såkalt as is-klausul fastsatt i kjøpekontrakten. Det betyr at boligen selges "som den er" eller as-is, slik den fremstår for kjøper når vedkommende besiktiger boligen før gjennomføringen av kjøpet. Betydningen av en slik klausul er at eiendommen må være i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med for at mangelen kan gjøres gjeldende. I praksis betyr en slik klausul at det skal noe mer til for kjøper å påberope seg en mangel. Når det er noe galt med en bolig, koster det ofte store summer å utbedre. Ofte vil derfor vesentlighetskravet være oppfylt. Dersom forsikringsselskapet sender ut en takstmann som kommer frem til at feilen kan utbedres med lettvinte løsninger til en billig penge, bør du ikke legge dette ukritisk til grunn. Har du opplevd dette er det bare å ta kontakt med oss.

Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt

På den ene side har selger en opplysningsplikt i når det foreligger kjente mangler eller feil ved boligen. Selger plikter derfor å opplyse kjøper om svake punkter ved boligen som selger vet om. På den annen side har kjøper en undersøkelsesplikt. Kjøper plikter å undersøke boligen. Dersom det er synlige feil eller mangler ved boligen plikter kjøper å undersøke dette nærmere. I henhold til rettspraksis går selgers opplysningsplikt foran kjøpers plikt til å undersøke.

Etter dette er det viktig å merke seg at ikke enhver mangel kan gjøres gjeldene av kjøper.

Uansett kan det være lurt å ta kontakt med en advokat dersom du mener du kan ha en mangel ved din bolig. Vi har god erfaring med mangler ved kjøp av bolig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende gratis førstevurdering.


Hva kan kjøper ha krav på ?

Dersom det foreligger en mangel ved boligen kan kjøper ha krav på blant annet prisavslag, erstatning og mulig heving av boligkjøpet. Dersom kjøper krever prisavslag og erstatning må det vurderes om kjøper ikke har fått tilstrekkelige eller riktige opplysninger om boligen eller om det foreligger manglende opplysninger av boligen fra selgers side.

Reklamasjon - gjør det i tide

Etter at du har kjøpt en bolig kan det være viktig at du sjekker og går gjennom boligen. Dersom du da oppdager noe du tror kan være en mangel er det viktig at du som kjøper reklamerer ovenfor selger så raskt som mulig. Det er egne reklamasjonsfrister i loven. Reklamasjonsfristene må overholdes for at kjøper har sine rettigheter i behold.
Den absolutte reklamasjonsfristen for bolig er fem år. Den relative reklamasjonsfristen gjelder at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter han vedkommende oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som er å anse innen rimelig tid ved reklamsjon på mangler ved kjøp av bolig, er fastsatt av domstolene til å være rundt fire måneder. Dersom reklamasjon fremsettes senere enn dette, kan kravet til kjøper være tapt. Allerede ved reklamasjonstidspunktet kan det være lurt å kontakte en advokat.


Mangel ved bolig - advokat dekkes av din forsikring

Boligforsikringen har rettshjelpsdekning som dekker advokatbistand i boligsaker.Vi tar dette direkte med ditt forsikringsselskap.

Flere av våre advokater har god erfaring med mangler ved kjøp av bolig. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak. Det er bare hyggelig å bli kontaktet.