Norwegian Claims Link (NCL) eierskifteforsikring - oppdaget feil ved boligen?

De fleste boliger i dag selges med eierskifteforsikring. Dette innebærer at selger har "satt bort" ansvaret for feil og mangler til et eierskifteselskap mot betaling av en sum ved salg av egen bolig. Oppdager man feil og mangler ved boligen man har kjøpt, er det som regel eierskifteselskapet som svarer deg, selv om du reklamerte til selger direkte. NCL er et av Norges største eierskifteforsikringsselskap. Åpenbare saker løser seg kanskje, men saker ved feil og mangler er sjeldent åpenbare. Det er heller ikke vanlig at forsikringsbransjen tar lett på utbetalinger, og NCL er nok intet unntak. Som boligkjøper vil du risikere å få avslag fra eierskifteselskapet Norwegain Claims link. Hva gjør du da? Les vår artikkel om temaet. Send oss gjerne en uforpliktende og gratis henvendelse via kontaktskjemaet nederst på siden - vi vurderer din sak innen kort tid.

Norwegian Claims Link eierskifteforsikring mener jeg ikke har krav på noe


Har du oppdaget feil og mangler ved boligen, er det viktig at du reklamerer med en gang. Ikke vent og se an. Mange brenner seg på dette. At Norwegian Claims Link mener at du ikke har krav på noe, er ikke uvanlig. Ofte velger eierskifteselskapene å avvise din reklamasjon, fordi de mener det ikke foreligger grunnlag for å utbetale noe til deg. Mange tenker nok at dette er riktig, vi kan imidlertid ikke si oss enig. Ofte vil man ha en sak å gå videre med til tross for avslaget fra eierskifteselskapet. En del personer innfinner seg med avslaget. Det bør du ikke gjøre ukritisk.

Veien videre etter mottatt brev fra Norwegian Claims Link eierskifteforsikring


Når du har mottatt brev om avslag, kan du sende dette til post@advokatveiledning.no for en vederlagsfri vurdering. Vurderingen vil kunne gi en indikasjon på om du har en sak å få videre med eller ikke. Denne vurderingen gjøres av en boligadvokat. Har du fått avslag fra NCL vil du på denne måten komme et steg nærmere en realitisk avklaring i din sak.

Avslag fra Norwegian Claims Link eierskifteforsikring - hva med deg og din mulighet for advokatbistand?


Det mange ikke vet er at advokat dekkes av hus og innboforsikring. Dersom Norwegian Claims Link mener du ikke har en sak i forbindelse med eierskifteforsikringen, dekker altså ditt forsikringsselskap utgifter til advokat inntil
kr 100 000. Det eneste du betaler er en egenandel på kr 2000 - 4000, samt 20% av øvrige utgifter til advokat. Har du en sak som kan gi prisavslag på flere hundretusen er det således dumt å gi seg uten skikkelig vurdering av saken. Er du engestelig for risikoen for omkostninger tar vi en prat om det. Mener vi at du har en sak bistår våre boligadvokater deg gjerne videre med å utfordre Norwegian Claims Link eierskifteforsikring sin konklusjon. Send oss en beskrivelse av din sak via kontaktskjemaet nedenfor, så blir du kontaktet innen kort tid.