Dersom boligen du har kjøpt har mangler, kan du som kjøper ha krav på prisavslag.

Prisavslaget skal kompensere for den mangelen boligen har. Dette for å finne balansen mellom de ytelser som er gitt, herunder boligen mot kjøpesummen. Prisavslaget er gjerne tilsvarende utbedringskostnadene manglene utgjør. 

Mangel ved boligen

For å kunne kreve prisavslag må det foreligge en mangel ved boligen. Denne type mangler er gjerne feil ved boligen som det ikke er opplyst om fra selgers side. Dersom det er et avvik fra boligen og de dokumenter som er fremlagt om boligen kan det også være en mangel. Slike dokumenter kan eksempelvis være takstrapport, egenerklæringsskjema og kjøpekontrakt.

Forholdsmessig prisavslag

Prisavslag for mangler ved bolig settes gjerne forholdsmessig. Dette er et generelt prinsipp som gjør at prisavslaget skal tilsvare de mangler som foreligger ved boligen. Det er imidlertid flere mulige måter å beregne et prisavslaget på. Kjøper kan kreve refundert rettingskostnander som prisavslag. Verdiforringelsen av boligen, som følge av manglene, kan kreves som prisavslag.

Videre kan prisavslaget beregnes ut fra kjøpesummen og hva kjøper ville betalt for boligen dersom han visste om de manglene som nå er avdekket. Differansen kan utgjøre det forholdsmessige prisavslaget. Det er et vilkår for å kunne kreve prisavslag at mangelen utgjør et verdiminus ved boligen. Således forutsetter et prisavslag at mangelen kan kompenseres med penger. Et slikt verdiminus ved eiendommen gjøres objektivt. Ofte innhentes det en takstmann eller en annen sakkyndig for å klargjøre hva mangelen utgjør.

Utbedringskostnader

En taktsrapport danner gjerne grunnlaget for hva det koster å utbedre manglene. Prisavslaget beregnes således utfra disse utbedringskostnadene. Prisavslaget tilsvarer således hva kostnadene ved å få mangelen rettet. I praksis er hovedregelen at prisavslaget settes til utbedringskostnadene. Prisavslag beregnet utfra utbedringskostnadene forutsetter at manglene faktisk kan rettes eller utbedres.

Ta gjerne kontakt med oss ved prisavslag og utbedringskostnader ved bolig

Våre advokater har lang erfaring med boligsaker. Vi vet hva som er viktig i en slik sak og hva du som kjøper kan kreve. Ta gjerne kontakt gjennom kontaktskjemaet nedenfor. I boligsaker vil innboforsikringen dekke mesteparten av dine utgifter til advokat. Ta kontakt for nærmere informasjon om dette.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.