Alle som har kjøpt bolig vet hvor mye badet betyr. De som er uheldige og opplever problemer med badet i en nykjøpt bolig, bør ikke slå seg til ro med at det ikke er mulig å gjøre noe i en eventuell reklamasjonsprosess. Vi hjelper deg gjerne med en gratis og uforpliktende førstevurdering av saken, for å se om du har en potensiell sak å gå videre med.

Kartlegg om manglene ved badet er gjort rede for

Med mindre du har planer om å totalrenovere badet uansett, eller har akseptert at det er gammelt og utrivelig, har du antagelig ikke forventninger om et kjøpsobjekt hvor det er problemer med badet. Det samme gjelder dersom en håndverker har pusset opp badet ditt.

Når du kjøper en bolig er det viktig å lese salgsdokumentene nøye. Fremkommer det av salgsdokumentene at det helt åpent berettes om problemer med badet, har du som kjøper lite eller ingenting du skulle ha sagt dersom du ikke får dette med deg. Egenerklæringen fra selger og takstdokumenter er ofte de rette stedene å lete etter kjente problemer med badet, og andre deler av boligen.

Gjør egne undersøkelser før du kjøper

Dersom takstmann ikke har oppdaget noen problemer med badet og selger heller ikke har opplyst om dette, kan man tenke seg at det stort sett går greit for deg som kjøper. Du bør imidlertid også undersøke selv. Når folk skal kjøpe bil gjør de all verden med undersøkelser, og det er bra, men når det kommer til bolig har man en tendens til å la seg blende av overflateoppussing.

Reklamer raskt etter oppdagelse av problemer med badet

Noen av de vanligste problemene våre klienter opplever med sine bad er:

  • for dårlig avtrekk
  • feil på sluk
  • svikt og feil med membran
  • løse fliser (som ofte skjuler en skade)
  • for dårlig fall mot sluk
  • feil montering av baderomsplater

Dersom du opplever slike problemer med badet er det viktig å reklamere raskt. Dette gjelder uansett hvilken lov som gjelder. Dersom du har kjøpt en brukt bolig er det avhendingsloven som gjelder. Ved nyoppføring av bolig kommer bustadoppføringslova til anvendelse. Bor du i boligen selv og har hyret inn håndverker til å pusse opp badet er det håndverkertjenesteloven som gjelder. Reklamasjon vil si at man tar kontakt med rette vedkommende og forklarer at det foreligger et avvik fra normal standard. Av bevismessige hensyn bør reklamasjonen, eller klagen, alltid være skriftlig. Venter du for lenge kan du risikere å miste retten til å gjøre mangelskravet gjeldende. Det vil si at du risikerer å miste din rett til å få motparten til å dekke kostnadene for utbedring.

Forsikringen din kan dekke advokatutgifter

Når du har reklamert, vil det i mange tilfeller være slik at problemet med badet vil bli utbedret. Enten av den uheldige håndverkeren eller entreprenøren som satte opp boligen for deg. I tilfeller ved kjøp av fast eiendom er det ofte et eierskifteforsikringsselskap som blir din reelle motpart. Det kan være tungt og vanskelig å ta kampen alene dersom reklamasjonen ikke fører frem. Boligforsikringen din dekker advokat og sakkyndig bistand i denne type saker.

Vi gir deg en uforpliktende førstevurdering

I tilfellene med bustadoppføring og håndverkertjenester har du en vid adgang til å gjøre mangler gjeldende. Når det gjelder brukt bolig som er regulert av avhendingsloven, er det også mange saker som fører frem. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe i forhold til disse spørsmålene. Vi sjekker vederlagsfritt om du har en sak. En sak kan ofte løses eller avklares med en advokat som har erfaring med bad. Benytt vårt kontaktskjema. Det er bare hyggelig å bli kontaktet, og du får raskt svar.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.