Problemer med badet

Alle som har kjøpt bolig vet hvor mye badet betyr. Med mindre du har planer om å totalrenovere badet uansett, eller har akseptert at det er gammelt og «skummelt», har du antagelig ikke forventninger om et kjøpsobjekt hvor det er problemer med badet. Det samme gjelder dersom en håndverker har pusset opp badet ditt. De som er uheldige og opplever problemer med badet, bør ikke slå seg til ro med at det ikke er mulig å gjøre noe i en eventuell reklamasjonsprosess. Vi hjelper deg gjerne med en gratis og utforpliktende førstevurdering av saken, dersom du har en potensiell sak å gå videre med.

Undersøk


Når du kjøper en bolig er det viktig å lese salgsdokumentene nøye. Går det frem av salgsdokumentene at det helt åpent berettes om problemer med badet, har du som kjøper lite eller ingenting du skulle ha sagt dersom du ikke får dette med deg. Egenerklæringen fra selger og takstdokumenter er ofte de rette stedene å lete etter kjent problemer med badet, og andre deler av boligen.

Ikke la deg lure


Dersom takstmann ikke har oppdaget noen problemer med badet og selger heller ikke har opplyst om dette, kan man nok tenke seg at det stort sett går greit for deg som kjøper. Du bør imidlertid også undersøke selv. Når folk skal kjøpe bil gjør de all verden med undersøkelser, og det er bra, men når det kommer til bolig har man en tendens til å la seg blende av overflateoppussing.

Reklamer raskt etter oppdagelse av problemer med badet


Hyppige problemer med badet er for dårlig avtrekk, feil på sluk, svikt og feil med membran, løse fliser (som ofte skjuler en skade), for dårlig fall mot sluk og feil montering av baderomsplater. Dersom du opplever slike problemer med badet er det viktig å reklamere raskt. Dette gjelder uansett hvilken lov som gjelder. Dersom du har kjøpt en brukt bolig er det avhendingsloven som gjelder. Ved nyoppføring av bolig kommer bustadoppføringslova til anvendelse. Bor du i boligen selv og har hyret inn håndverker til å pusse opp badet er det håndverkertjenesteloven som gjelder. Reklamasjon vil si at man tar kontakt med rette vedkommende og forklarer at det foreligger et avvik normal standard. Av bevismessige hensyn bør reklamasjonen, eller klagen, alltid være skriftlig. Venter du for lenge kan du risikere å miste retten til å gjøre gjeldende mangelskravet. Det vil si at du risikerer å miste din rett til å få motparten til å dekke kostnadene for utbedring.

Forsikringen din dekker advokatutgifter


Når du har reklamert vil det i mange tilfeller være slik at problemet med badet vil være utbedret. Enten av den uheldige håndverkeren eller entreprenøren som satte opp boligen for deg. I tilfeller ved kjøp av fast eiendom er det ofte et eierskifteforsikringsselskap som blir din reelle motpart. Det kan være tungt og vanskelig å ta kampen alene dersom reklamasjonen ikke fører frem. Boligforsikringen din dekker advokat og sakkyndig bistand i denne type saker.

Problemer med badet? Vi veileder deg og sjekker om du har en sak


I tilfellene med bustadoppføring og håndverkertjenester har du en vid adgang til å gjøre mangler gjeldende. Når det gjelder brukt bolig som er regulert av avhendingsloven er det også mange saker som fører frem. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe i forhold til disse spørsmålene. Vi sjekker vederlagsfritt om du har en sak. En sak kan ofte løses eller avklares med en advokat som har erfaring med bad. Benytt vårt kontaktskjema. Det er bare hyggelig å bli kontaktet, og du får raskt svar.