Mange boligkjøpere oppdager etter kjøpet at boligen ikke alltid er som forventet, og at den har feil og mangler. Det er avhendingslova som regulerer kjøp av bolig og tvister som kan oppstå etter boligkjøp. Det er noen forhold som er mer viktige enn andre etter boligkjøp. Dette gjelder blant annet reklamasjon etter boligkjøp.

Reklamer innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget 

Reklamasjon følger av avhendingslova § 4-19 første ledd. Det følger av bestemmelsen at kjøper taper retten til å gjøre mangel ved bolig gjeldende dersom de ikke gir selger melding om manglene innen rimelig tid. Dette regnes som å være innen et spesifikt tidsrom etter at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det må gis melding til selger om at det er mangler ved boligen og hva slags mangler dette er.

Hva er rimelig tid?

Hva som er å anse som rimelig tid er ikke helt klart. Det følger imidlertid av rettspraksis at rimelig tid kan være omtrent to måneder. Således bør det reklameres innen to måneder etter at manglene ble oppdaget eller burde vært oppdaget, etter boligkjøpet. Uansett er det lurt å reklamere så raskt som mulig.

Reklamasjon innen fem år

Det følger av avhendingslova § 4-19 annet ledd at kjøper likevel har en fem års reklamasjonsfrist fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom man først oppdager mangelen seks år etter boligkjøpet, har man ikke reklamert innen fem år og følgelig som utgangspunkt intet krav mot selger. Imidlertid kan det avtales en lengre reklamasjonstid eller at selger har påtatt seg ansvar utover fem år. Dette står partene fritt til å avtale.

Utvidet reklamasjon etter boligkjøp

Kjøper har mulighet til å reklamere utover fem år dersom selger har vært klanderverdig. Likevel må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, men da utover fem år. Hva som skal til for en slik utvidet reklamasjon etter boligkjøp er ikke klart. Selger må ha vært grovt uaktsom, opptrådt uærlig eller handlet i strid med god tro. Dette følger direkte av loven. Et typisk eksempel der en utvidet reklamasjon gjelder er i det tilfellet selger har unnlatt å legge ved viktige dokumenter om boligen.

Ta gjerne kontakt

Vårt kontor jobber mye med boligsaker og bistår mange klienter i slike saker. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere samtale om du har en sak. En slik første vurdering er kostnadsfri.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.